6. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika uzsvērta cilvēku atgriešanās nozīme lauku attīstībā