Attīstības plānošanas dokumenti

PašvaldībaIlgtspējīgas attīstības stratēģijaAttīstības programmaTeritorijas plānojums
Aglonas novada pašvaldībaAglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadamAglonas attīstības programmā 2019.-2025. gadamAglonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināta 2013.gada 27.decembrīApstiprināta 2019.gada 30.aprīlīApstiprināts 2013. gada 28.augustā
Baltinavas novada pašvaldībaBaltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013-2025.gadam
Apstiprināta 2013.gada 24.janvārī22.02.2018.lēmums par izstrādes uzsākšanuApstiprināts 2013. gada 21.februārī
Balvu novada pašvaldībaBalvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadamBalvu novada attīstības programma 2018. – 2024.gadamBalvu novada teritorijas plānojums 2012. – 2023.gadam
Apstiprināta 2014.gada 13.februārīApstiprināta 2011.gada 8.septembrīApstiprināts 2012.gada 12.aprīlī
Ciblas novada pašvaldībaCiblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadamCiblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025.gadamCiblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.jūlijāApstiprināta – 2018.gada 30.augustāApstiprināts 2012.gada 27.septembrī
Daugavpils pilsētas pašvaldībaDaugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadamDaugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadamDaugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.
Apstiprināta 2014.gada 13.martāApstiprināta 2014.gada 26.jūnijāApstiprināts 2006.gada 8.jūnijā
Daugavpils novada pašvaldībaDaugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. gadamDaugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadamDaugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam.
Izstrāde tuvojas noslēgumamApstiprināta 2013.gada 16.maijāApstiprināts 2014.gada 2.jūlijā
Dagdas novada pašvaldībaDagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Dagdas novada Attīstības programma 2013-2019.gadamDagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.septembrīApstiprināta 2012.gada 26.septembrīApstiprināts 2013.gada 27.martā
Ilūkstes novada pašvaldībaIlūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadamIlūkstes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam. 2020.-2026. izstrādē. 2019.g.31.janvāra lēmumsIlūkstes novada teritorijas plānojums – apstiprināti teritoriālo vienību plānojumi
Apstiprināta 2013.gada 17.jūnijāApstiprināta 2013.gada 17.jūnijāApstiprināts 2009.gada 30.septembrī

26.04.2018. lēmums par Ilūkstes novada Teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakcijas 1.0 un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai www.tapis.gov.lv

Kārsavas novada pašvaldībaKārsavas novada ilgtspējīgas stratēģija 2013.-2030Kārsavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadamKārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināta 2013.gada 28.novembrīApstiprināts – 27.12.2018. (protokols Nr. 17, §3)Apstiprināts 2012.gada 22.oktobrī
Krāslavas novada pašvaldībaKrāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadamKrāslavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināta 2012. gada 27. SeptembrīApstiprināta 2019. gada 30.maijāApstiprināts 2013.gada 28.februārī
Līvānu novada pašvaldībaLīvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadamLīvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadamLīvānu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināta 2013.gada 29.augustāApstiprināta 2019. gada 28.februārīApstiprināts 2012.gada 31.augustā
Ludzas novada pašvaldībaLudzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Ludzas novada attīstības programma 2018-2024.Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināta 2012.gada 27.septembrīApstiprināta 2018.gada 22.februārīApstiprināts 2013.gada 31.janvārī
Preiļu novada pašvaldībaPreiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033 gala redakcijaPreiļu novada attīstības programma 2018.-2024.Preiļu novada Teritorijas plānojums 2016.-2031.gadam
Apstiprināta 2013. gada 22. AugustāApstiprināta 2018.gada 21.februārīApstiprināts 2016.gada 28.septembrī

21.02.2018. lēmums par grozījumu izstrādes uzsākšanu

Rēzeknes pilsētas pašvaldībaRēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadamRēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam
Apstiprināta 2014.gada 19.decembrīApstiprināta 2014.gada 19.decembrīApstiprināts 2007.gada 28.septembrī
Rēzeknes novada pašvaldībaRēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadamRēzeknes novada teritorijas plānojums 2013-2024.gadam Jauna izstrāde – lēmums 03.2019.
Apstiprināta 2013.gada 21.februārīApstiprināta 2019.gada 17.janvārīApstiprināts 2013.gada 1.augustā
Riebiņu novada pašvaldībaRiebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012-2030Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025.gadamRiebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.novembrīApstiprināta 2019.gada 19.februārīApstiprināts 2012.gada 14.augustā
Rugāju novada pašvaldībaRugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadamRugāju novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 16.08.2018. lēmums par jaunas uzsākšanuRugāju novada teritorijas plānojums
Apstiprināta 2013.gada 19.decembrīApstiprināta 2013.gada 19.augustāApstiprināts 2017.gada 21.decembrī
Vārkavas novada pašvaldībaVārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030Vārkavas novada attīstības programma 2012. – 2018.Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam
Apstiprināta 2013. gada 28. jūnijā2012.gada 30. augustā.Apstiprināts 2014.gada 23.septembrī
Viļakas novada pašvaldībaViļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.Viļakas novada attīstības programma 2018-2024Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināta 2015.gada 25.jūnijāApstiprināta 2018.gada 25.aprīlīApstiprināts 2012.gada 26.aprīlī
Viļānu novada pašvaldībaViļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadamViļānu novada attīstības programma 2015-2022Viļānu novada administratīvo vienību teritorijas plānojumi. Jauna izstrāde – lēmums 2018.
Apstiprināta 2014.gada 13.februārīApstiprināta 2015.gada 17.decembrī
Zilupes novada pašvaldībaZilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadamZilupes novada attīstības programma 2019-2025Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināta 2013. gada 28.novembrīApstiprināta 2018.gada augustāApstiprināts 2013.gada 24.maijā