Attīstības plānošanas dokumenti

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 14.oktobrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas būs spēkā līdz 2030.gadam.

Stratēģijas dokumenti pieejami šeit:

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2027.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības programmu, kas būs spēkā līdz 2027.gadam.

PašvaldībaIlgtspējīgas attīstības stratēģijaAttīstības programmaTeritorijas plānojums
Aglonas novada pašvaldībaAglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadamAglonas attīstības programmā 2019.-2025. gadamAglonas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināta 2013.gada 27.decembrīApstiprināta 2019.gada 30.aprīlīApstiprināts 2013. gada 28.augustā
Baltinavas novada pašvaldībaBaltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.Baltinavas novada attīstības programma 2019.-2025.Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013-2025.gadam
Apstiprināta 2013.gada 24.janvārī22.02.2018.lēmums par izstrādes uzsākšanuApstiprināts 2013. gada 21.februārī
Balvu novada pašvaldībaBalvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadamBalvu novada attīstības programma 2018. – 2024.gadamBalvu novada teritorijas plānojums 2012. – 2023.gadam
Apstiprināta 2014.gada 13.februārīApstiprināta 2011.gada 8.septembrīApstiprināts 2012.gada 12.aprīlī
Ciblas novada pašvaldībaCiblas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadamCiblas novada Attīstības programmas 2019. – 2025.gadamCiblas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.jūlijāApstiprināta – 2018.gada 30.augustāApstiprināts 2012.gada 27.septembrī
Daugavpils pilsētas pašvaldībaDaugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadamDaugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadamDaugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.
Apstiprināta 2014.gada 13.martāApstiprināta 2014.gada 26.jūnijāApstiprināts 2006.gada 8.jūnijā
Daugavpils novada pašvaldībaDaugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. gadamDaugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadamDaugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam.
Izstrāde tuvojas noslēgumamApstiprināta 2013.gada 16.maijāApstiprināts 2014.gada 2.jūlijā
Dagdas novada pašvaldībaDagdas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Dagdas novada Attīstības programma 2013-2019.gadamDagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.septembrīApstiprināta 2012.gada 26.septembrīApstiprināts 2013.gada 27.martā
Ilūkstes novada pašvaldībaIlūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadamIlūkstes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam. 2020.-2026. izstrādē. 2019.g.31.janvāra lēmumsIlūkstes novada teritorijas plānojums – apstiprināti teritoriālo vienību plānojumi
Apstiprināta 2013.gada 17.jūnijāApstiprināta 2013.gada 17.jūnijāApstiprināts 2009.gada 30.septembrī

26.04.2018. lēmums par Ilūkstes novada Teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakcijas 1.0 un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai www.tapis.gov.lv

Kārsavas novada pašvaldībaKārsavas novada ilgtspējīgas stratēģija 2013.-2030Kārsavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadamKārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināta 2013.gada 28.novembrīApstiprināts – 27.12.2018. (protokols Nr. 17, §3)Apstiprināts 2012.gada 22.oktobrī
Krāslavas novada pašvaldībaKrāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025.gadamKrāslavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināta 2012. gada 27. SeptembrīApstiprināta 2019. gada 30.maijāApstiprināts 2013.gada 28.februārī
Līvānu novada pašvaldībaLīvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadamLīvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2019.-2025.gadamLīvānu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināta 2013.gada 29.augustāApstiprināta 2019. gada 28.februārīApstiprināts 2012.gada 31.augustā
Ludzas novada pašvaldībaLudzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Ludzas novada attīstības programma 2018-2024.Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Apstiprināta 2012.gada 27.septembrīApstiprināta 2018.gada 22.februārīApstiprināts 2013.gada 31.janvārī
Preiļu novada pašvaldībaPreiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033 gala redakcijaPreiļu novada attīstības programma 2018.-2024.Preiļu novada Teritorijas plānojums 2016.-2031.gadam
Apstiprināta 2013. gada 22. AugustāApstiprināta 2018.gada 21.februārīApstiprināts 2016.gada 28.septembrī

21.02.2018. lēmums par grozījumu izstrādes uzsākšanu

Rēzeknes pilsētas pašvaldībaRēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadamRēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam
Apstiprināta 2014.gada 19.decembrīApstiprināta 2014.gada 19.decembrīApstiprināts 2007.gada 28.septembrī
Rēzeknes novada pašvaldībaRēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadamRēzeknes novada teritorijas plānojums 2013-2024.gadam Jauna izstrāde – lēmums 03.2019.
Apstiprināta 2013.gada 21.februārīApstiprināta 2019.gada 17.janvārīApstiprināts 2013.gada 1.augustā
Riebiņu novada pašvaldībaRiebiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012-2030Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025.gadamRiebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam
Apstiprināta 2012.gada 26.novembrīApstiprināta 2019.gada 19.februārīApstiprināts 2012.gada 14.augustā
Rugāju novada pašvaldībaRugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadamRugāju novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 16.08.2018. lēmums par jaunas uzsākšanuRugāju novada teritorijas plānojums
Apstiprināta 2013.gada 19.decembrīApstiprināta 2013.gada 19.augustāApstiprināts 2017.gada 21.decembrī
Vārkavas novada pašvaldībaVārkavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030Vārkavas novada attīstības programma 2012. – 2018.Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam
Apstiprināta 2013. gada 28. jūnijā2012.gada 30. augustā.Apstiprināts 2014.gada 23.septembrī
Viļakas novada pašvaldībaViļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.Viļakas novada attīstības programma 2018-2024Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Apstiprināta 2015.gada 25.jūnijāApstiprināta 2018.gada 25.aprīlīApstiprināts 2012.gada 26.aprīlī
Viļānu novada pašvaldībaViļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadamViļānu novada attīstības programma 2015-2022Viļānu novada administratīvo vienību teritorijas plānojumi. Jauna izstrāde – lēmums 2018.
Apstiprināta 2014.gada 13.februārīApstiprināta 2015.gada 17.decembrī
Zilupes novada pašvaldībaZilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadamZilupes novada attīstības programma 2019-2025Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Apstiprināta 2013. gada 28.novembrīApstiprināta 2018.gada augustāApstiprināts 2013.gada 24.maijā