Atbalsta institūcijas


Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)

LUC ir LPR struktūrvienība, kas izveidota, lai kalpotu kā vienas pieturas aģentūra uzņēmēju atbalstam. LUC veido vienotu konsultāciju tīklu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Latgales reģionā. LUC komercdarbības konsultanti sniedz konsultācijas visos reģiona novados un abās republikas nozīmes pilsētās – Daugavpilī un Rēzeknē.

LUC komercdarbības konsultantu kontaktinformācija atrodama šeit – lpr.gov.lv/lv/kontakti


Valsts iestādes


Pašvaldību atbalsts un uzņēmēju biedrības


Atbalsts lauksaimniekiem


Augstākās izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas un laboratorijas


Industriālie parki un loģistikas centri


UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTU KONTAKTINFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀS

Informācija atjaunota 12.04.2023.