WILLINVEST

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fondsProjekta nosaukums: „Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā”

Projekta nosaukums angļu valodā: „Strategy for Investment Attraction to Urban Areas in LV-LT Cross-border Region”

Projekta numurs: LLV-390

Akronīms: WILLINVEST

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013 (5.projektu konkurss)

Projekta periods: 12 mēneši

Projekta partneri:
Latgales plānošanas reģions (Latvija) – projekta vadošais partneris
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Marika Dembovska
E-pasts: marika.dembovska@latgale.lv;
Tel.: +371 22020475
www.latgale.lv

Ignalinas atomelektrostacijas reģiona biznesa inkubators (Lietuva)
Taikos iela 7, Visaginas, LT-31107
Kontaktpersona: Irina Morozova
E-pasts: irina@inkubatorius.lt
Tel.: +370 38670160
www.inkubatorius.lt