Remigrācijas koordinators

Remigrācijas koordinatora uzdevums ir komunikācija ar potenciālajiem remigrantiem, vajadzību apzināšana un personalizētu piedāvājumu sagatavošana atbilstoši potenciālā remigranta interesēm šādās jomās:

  • Pakalpojumi ģimenēm – it īpaši izglītības un pirmsskolas izglītības pieejamība, asistentu pieejamība izglītības iestādēs u.c.;
  • Dzīvesvietas (atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām iespēju robežās sniegt atbalstu pašvaldības un privātā sektora piedāvājuma par dzīvojamo fondu un nekustamo īpašumu apzināšanā);
  • Nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespēju apzināšana un apkopošana;
  • Citi pakalpojumi vai intereses atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām.

Latgalē remigrācijas koordinatora pienākumus veic Ruta Priede

Kontaktinformācija:
E-pasts: ruta.priedelpr.gov.lv
Tel.: +371 29119965