Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā


Projekta nosaukums:

Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā

Programma:

Eiropas Sociālais fonds

Vienošanās Nr.:

2009/13

Projekta īstenotājs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,
LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta periods:

10 mēneši, no 2009. gada 27.augusta līdz 2010. gada 30.jūnijam

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa , saules iela 15, Daugavpils LV 5401, projektu vadītāja Guna Smelcere tālr. 65428111, e-pasts: guna.smelcere@latgale.lv