Deinstitucionalizācija LatgalēLai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Latgales plānošanas reģions informē, ka laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim realizēs Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

Lai nodrošinātu visu mērķa grupu problēmu risinājumu projekta laikā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta un deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, nosakot attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē. Tiks izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu aprūpes institūcijām, nosakot darbības pakalpojuma tuvināšanai ģimeniskai videi, un valsts sociālās aprūpes centram, paredzot cilvēkresursu un infrastruktūras tālāku izmantošanu. Personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas uzturas VSAC, tiks nodrošināti sagatavošanas pasākumi pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Ar sadarbības partneriem tiks uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar GRT un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Notiks speciālistu apmācības par klientu sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā (VSAC speciālisti, “sociālie mentori”), slēdzamo institūciju speciālistiem, lai pārkvalificētos sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanai, bērnu ilgstošas aprūpes institūciju speciālistiem jaunu aprūpes veidu un darba metožu apguvei, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi attieksmes maiņai un stereotipu likvidēšanai.

Projekta īstenošanā iesaistīti 9 sadarbības partneri: 8 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm.

  1. Daugavpils valstspilsētas dome;
  2. Rēzeknes valstspilsētas dome;
  3. Balvu novada pašvaldība;
  4. Augšdaugavas novada pašvaldība;
  5. Krāslavas novada pašvaldība;
  6. Ludzas novada pašvaldība;
  7. Preiļu novada pašvaldība;
  8. Rēzeknes novada pašvaldība;
  9. Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” (filiāles “Kalkūni”, “Kalupe” un “Krastiņi”).

Mērķis Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Pasākumi • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde; • Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde; • VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde; • VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT; • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT); • Speciālistu apmācība; • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Rezultāti462 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 540 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 317 iestādēs esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums; • tiks izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns, 1 valsts sociālās aprūpes centra filiāles un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni; • 400 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems ESF atbalstītos pakalpojumus; • 389 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, 65 personas ar garīga rakstura, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā; • pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs; • speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti.

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 8 896 069,00 EUR, no tiem 7 657 997,20 EUR (86,08%) ir ESF līdzfinansējums.


Kontaktinformācija:

Vārds, uzvārdsAmatsTālrunisE-pasts
Ināra KrūtkrāmeleProjekta vadītāja65440862inara.krutkramelelpr.gov.lv
Inguna BrunaProjekta koordinatore65440862inguna.brunalpr.gov.lv
Kristīna ČimbaraiteProjekta sabiedrisko attiecību speciāliste65440862kristina.cimbaraitelpr.gov.lv
Tatjana MoskaļenkoGrāmatvede – finansiste65440862tatjana.moskalenkolpr.gov.lv
Anna GrickovaGrāmatvede65440862anna.grickovalpr.gov.lv
Raimonds OrbidānsInformācijas vadības speciālists65440862raimonds.orbidanslpr.gov.lv
Seko līdzi projekta aktualitātēm sociālajos medijos:
www.facebook.com/DILatgale
www.youtube.com/DILatgale