Vakances

Vakances Latgales plānošanas reģionā:


Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJU uz noteiktu laiku. Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība;
• Pieredze darbā ar ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektiem (ne mazāk kā 2 gadi);
• Labas prezentācijas prasmes;
• Teicamas latviešu, labas angļu valodas zināšanas;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
• Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu;
• Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Projekta vadītāja galvenie darba pienākumi:
• Projekta ieviešanas progresa nodrošināšana atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam;
• Projekta aktivitāšu plānošana un organizēšana;
• Projekta dokumentācijas izstrāde;
• Projekta atskaišu sastādīšana un iesniegšana, informatīvās saites uzturēšana ar atbildīgajām institūcijām;
• Informācijas par projekta progresu sniegšana LPR administrācijai un attīstības padomei u.c.
Piedāvājam darbu interesantā un dinamiskā vidē, stabilu atalgojumu, zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu.

CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā sūtīt līdz 2018. gada 26.martam uz e-pasta adresi: pasts@latgale.lv;
vai iesniegt personīgi pēc adreses:
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Papildu informācija pa telefonu 65428111.


Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU uz noteiktu laiku ar nepilna darba laiku. Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība;
• Izpratne par ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu projektiem;
• Teicamas latviešu, labas angļu valodas zināšanas;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
• Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Projekta vadītāja asistenta galvenie darba pienākumi:
• Asistēšana projekta vadītājam projekta aktivitāšu organizēšanā un īstenošanā;
• Projekta publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanas nodrošināšana;
• Projekta dokumentācijas izstrāde;
• Projekta darba grupas sanāksmju u.c. pasākumu protokolēšana;
• Projekta lietvedības organizēšana un dokumentācijas kārtošana.
Piedāvājam darbu interesantā un dinamiskā vidē, zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu.

CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā sūtīt līdz 2018. gada 26.martam uz e-pasta adresi: pasts@latgale.lv;
vai iesniegt personīgi pēc adreses:
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Papildu informācija pa telefonu 65428111.


Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā FINANŠU SPECIĀLISTU darbam projektā uz noteiktu laiku ar nepilna darba laiku. Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības jomā;
• Pieredze projektu finanšu vadībā;
• Vispusīgas zināšanas grāmatvedības un nodokļu jomā;
• Teicamas latviešu valodas zināšanas;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
• Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Finanšu speciālista galvenie darba pienākumi:
• Projekta finansiālo operāciju uzskaite;
• Maksājumu uzdevumu sagatavošana un pārskaitījumu datu apkopošana un saglabāšana;
• Projekta finanšu plūsmas kontrole un izdevumu pārraudzība saskaņā ar projekta budžetu;
• Projekta atskaišu finansiālās daļas sastādīšana;
• Projekta bankas konta apstrāde grāmatvedības programmā u.c.
Piedāvājam darbu interesantā un dinamiskā vidē, zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu.

CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā sūtīt līdz 2018. gada 26.martam uz e-pasta adresi: pasts@latgale.lv;
vai iesniegt personīgi pēc adreses:
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Papildu informācija pa telefonu 65428111.


Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā JURISKONSULTU darbam projektā uz noteiktu laiku ar nepilna darba laiku. Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība tiesību zinātnē;
• Pieredze publisko iepirkumu veikšanā;
• Pieredze civiltiesisko līgumu izstrādē;
• Latvijas un starptautisko normatīvo aktu, juridisko metožu, dokumentu aprites un noformēšanas kārtības pārzināšana;
• Teicamas latviešu valodas zināšanas;
• Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
• Labas sadarbības, saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Juriskonsulta galvenie darba pienākumi:
• Dokumentācijas sagatavošana un iepirkumu organizēšana projekta ietvaros.
• Līgumu un vienošanās projektu sagatavošana;
• Konsultāciju sniegšana par spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu un citiem juridiskiem jautājumiem;
• Vēstuļu, pieteikumu, atzinumu un citu dokumentu izstrādāšana;
• Latgales plānošanas reģiona interešu pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās uz atsevišķa pilnvarojuma pamata u.c.
Piedāvājam darbu interesantā un dinamiskā vidē, zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu.

CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā sūtīt līdz 2018. gada 26.martam uz e-pasta adresi: pasts@latgale.lv;
vai iesniegt personīgi pēc adreses:
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Papildu informācija pa telefonu 65428111.