Līdzjūtība

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M. Bendrupe)

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome
un Latgales plānošanas reģiona kolektīvs
izsaka visdziļāko līdzjūtību Sergejam Maksimovam, tēvu mūžībā pavadot.