Crafts

 

Programma:  Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta nosaukums: „Amatniecība bez robežām”

Projekta nosaukums angļu valodā: „Craftsmanship without Borders”

Akronīms: Crafts

Projekta numurs: LV-RU-018

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir tādu jaunu pārrobežu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošana, kas izmantotu vietējos resursus un apmeklētāju piesaistei Latgales reģionam varētu tikt reklamēti kā kopējie tūrisma produkti. Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde un keramika un stikls. Projekts uzlabos nepieciešamo infrastruktūras un teorētisko bāzi amatniekiem jaunu radošu produktu un pakalpojumu izveidei 15 vietās Latvijas un Krievijas pierobežā, kas tiks reklamēti, lai piesaistītu potenciālo apmeklētāju interesi.

Projekta vadošais partneris – Latgales plānošanas reģions.

Projekta partneri: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība, Augšdaugavas novada pašvaldība.

Projekta periods: 42 mēneši (01.06.2019.-30.11.2022.)

Projekta kopējais budžets: 799 740,50 EUR.

Projektā paredzētās aktivitātes:

AP1 Projekta vadība un koordinācija

Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana.

AP2 Projekta publicitāte un redzamība

Aktivitātes ietvaros tiks izveidota kopīga interneta platforma amatniecības produktu popularizēšanai, izveidoti video stāsti, sagatavoti mārketinga materiāli un rīkota projekta noslēguma konference.

AP3 Jaunu amatniecības produktu attīstīšana

Aktivitātes ietvaros amatniekiem tik organizētas apmācības radošās uzņēmējdarbības prasmju paaugstināšanai, rīkotas tematiskās darba grupas, lai veicinātu jaunu amatniecības produktu radīšanu un organizēti pārrobežu pasākumi amatniekiem, kur prezentēt savus produktus.

AP4 Amatniecības aprīkojuma modernizācija

Atvivitātes ietvaros tiks nodrošināta nepieciešamā aprīkojuma iegāde un modernizācija 8 Latgales reģiona pašvaldībās- Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Balvu, Līvānu, Ludzas, Rēzeknes novados un Daugavpilī.

AP5 Kultūras un vēstures objektu uzlabošana tūrisma veicināšanai

Aktivitātes ietvaros tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi 6 pašvaldībās- Daugavpils pilsētā, Rēzeknes novada Lūznavā, Balvos, Krāslavas novada Andrupenē, Augšdaugavas novada Berķenelē.

Kontaktpersona:

Projekta vadītāja  Natālija Kurakina, +371 28352225, e-pasts natalija.kurakina@lpr.gov.lv