Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fondsProjekta nosaukums:

Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā

Projekta īstenotājs:

Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600,
Tel./Fax. +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta periods:

9 mēneši, no 2010. gada 1. augusta līdz 2011. gada 30. aprīlim

Kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļa, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600, projektu vadītāja Ingrīda Bernāne tālr. 64624300, e-pasts: ingrida.bernane@latgale.lv


85% no Eiropas Sociālā fonda projekta "Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas Latgales plānošanas reģionā" finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.