Kontakti

 

 

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītāja67224044iveta.malinalpr.gov.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Natālija KOMAREJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja65428111natalija.komarelpr.gov.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede65428111dace.sitnikalpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriskonsults65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists65423801oskars.zugickislpr.gov.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423801andris.kucinslpr.gov.lv
Ineta LIEPNIECEKomercdarbības konsultante Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novados26636243ineta.liepniecelpr.gov.lv
Gunta BOŽOKAKomercdarbības konsultante Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados26461435gunta.bozokalpr.gov.lv
Boriss VARLAMOVS
Komercdarbības konsultants Ludzas, Ciblas, Zilupes, Kārsavas, Viļānu, Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā64624300boriss.varlamovslpr.gov.lv
Inta MURĀNEKomercdarbības konsultante Krāslavas un Dagdas novados29278741inta.muranelpr.gov.lv
Inese STAHOVSKAKomercdarbības konsultante Līvānu un Vārkavas novados 65307800inese.stahovskalpr.gov.lv
Astrīda LEŠČINSKAReģionālais reemigrācijas projekta koordinators65423801astrida.lescinskalpr.gov.lv
Zaiga LĀCE Projektu asistenteilgstošā prombūtnē

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Latgales pārstāvniecība67224044

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65423801iveta.dubrovskalpr.gov.lv
Marika DEMBOVSKAMaršrutu tīkla plānotāja65423801marika.dembovskalpr.gov.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNEAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja65428111ingrida.bernanelpr.gov.lv
Sarmīte TEIVĀNEProjekta koordinatore65440862sarmite.teivanelpr.gov.lv
Ināra KRŪTKRĀMELEProjekta vadītāja65440862inara.krutkramelelpr.gov.lv
Natālija KOMARE
Jurists65428111natalija.komarelpr.gov.lv
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas vadības speciālists65423801raimonds.orbidanslpr.gov.lv
Tatjana MOSKAĻENKOGrāmatvedis – finansists65440862tatjana.moskalenkolpr.gov.lv
Anna GRICKOVAGrāmatvede65440862anna.grickovalpr.gov.lv
Kristīna ČIMBARAITE
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste65440862kristina.cimbaraitelpr.gov.lv
Aivars JUREVIČSJurists65423801aivars.jurevicslpr.gov.lv
Natālija KURAKINA
Projekta vadītājs, projekta koordinators64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Kristīne SMAGARE
Projekta vadītājskristine.smagarelpr.gov.lv
Irina ZUBOVIČA
Finansiste65423801irina.zubovicalpr.gov.lv
Iluta KRIŠKIJĀNE
Projekta vadītāja65423801iluta.kriskijanelpr.gov.lv

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNEPārvaldnieks67224044iveta.malinalpr.gov.lv
Vladislavs STANKEVIČSPārvaldnieka vietnieksvladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriste65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Dace SITNIKAFinansiste65428111dace.sitnikalpr.gov.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

  • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111, 65423801; fakss: 26570782

  • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300

  • Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 64522935. 

  • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044.


Latgales plānošanas reģions (LPR) nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, kā datu nesēju izmantojot elektronisko pastu. Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota elektroniskā pasta adrese: pastslpr.gov.lv