Kontakti

Lūdzam neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, tā vietā izmantojot e-adresi.

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītājaiveta.malinalpr.gov.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Natālija KOMAREJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja65428111natalija.komarelpr.gov.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede65428111dace.sitnikalpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKISSabiedrisko attiecību speciālists65423801oskars.zugickislpr.gov.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423801andris.kucinslpr.gov.lv
Elīna ĢIPSLE
Komercdarbības konsultants,  grantu shēmas koordinators64624300elina.gipslelpr.gov.lv
Natālija KURAKINAKomercdarbības speciālists28352225natalija.kurakinalpr.gov.lv
Jeļena MIHASENKOKomercdarbības konsultants, sabiedrisko attiecību speciālists64624300jelena.mihasenkolpr.gov.lv
Astrīda LEŠČINSKAReģionālais reemigrācijas projekta koordinators65423801astrida.lescinskalpr.gov.lv
Inese STAHOVSKAKomercdarbības konsultants Līvānu un Vārkavas novadosilgstošā prombūtnē
Zaiga LĀCE Projektu asistentsilgstošā prombūtnē

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Latgales pārstāvniecība67224044

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65423801iveta.dubrovskalpr.gov.lv
Līga GRĀVELE
Sabiedriskā transporta nodaļas maršrutu tīkla plānotāja65423801liga.gravelelpr.gov.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNEAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja65428111ingrida.bernanelpr.gov.lv
Kristīne SMAGARE
Projektu eksperte65428111kristine.smagarelpr.gov.lv
Ināra KRŪTKRĀMELEProjekta vadītāja65440862inara.krutkramelelpr.gov.lv
 Projekta koordinators
Aldis DŽERIŅŠJurists65440862aldis.dzerinslpr.gov.lv
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas vadības speciālists65423801raimonds.orbidanslpr.gov.lv
Tatjana MOSKAĻENKOGrāmatvedis – finansists65440862tatjana.moskalenkolpr.gov.lv
Anna GRICKOVAGrāmatvede65440862anna.grickovalpr.gov.lv
Kristīna ČIMBARAITE
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste65440862kristina.cimbaraitelpr.gov.lv
Natālija KURAKINA
Projekta vadītāja64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Sarmīte TEIVĀNEProjekta vadītāja65440862sarmite.teivanelpr.gov.lv
Jānis ARTEKOVS
Juriskonsults65428111janis.artekovslpr.gov.lv
Ieva JŪHANSONE
Vecākais komercdarbības speciālists65423801ieva.johanssonlpr.gov.lv
Mudīte KISEĻOVA
Vecākais komercdarbības speciālists65423801mudite.kiselovalpr.gov.lv
Līga GRĀVELE
Finansiste65423801liga.gravelelpr.gov.lv
Marika DEMBOVSKAProjekta koordinatoreilgstošā prombūtnē

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNEPārvaldnieks67224044iveta.malinalpr.gov.lv
Vladislavs STANKEVIČSPārvaldnieka vietnieks65428111vladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriste65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Irina ZUBOVIČA
Finansists65423801irina.zubovicalpr.gov.lv
Arnita ALEKSEJEVASabiedrisko attiecību speciālists29957750arnita.aleksejevalpr.gov.lv
Jānis LUBIŅŠMārketinga projektu vadītājs28387612janis.lubinslpr.gov.lv
Intars SALENIEKSMārketinga projektu vadītājs25651101intars.saleniekslpr.gov.lv
Anna JAUDZEMAMārketinga projektu vadītāja26765820anna.jaudzemalpr.gov.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

  • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111, 65423801; fakss: 26570782

  • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300

  • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044.