Kontakti

Lūdzam neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, tā vietā izmantojot e-adresi.

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītājaiveta.malinalpr.gov.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Natālija KOMAREJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja65428111natalija.komarelpr.gov.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede65428111dace.sitnikalpr.gov.lv
Zaiga LĀCESabiedrisko attiecību speciāliste28722059zaiga.lacelpr.gov.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65423801andris.kucinslpr.gov.lv
Natālija KURAKINAKomercdarbības speciālists64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Jeļena MIHASENKOKomercdarbības konsultants, sabiedrisko attiecību speciālists ilgstošā prombūtnē
Rita IVANOVA
Komercdarbības speciālists64624300rita.ivanovalpr.gov.lv
Astrīda LEŠČINSKAReģionālais remigrācijas projekta koordinators20349136astrida.lescinskalpr.gov.lv
Anna STALIDZĀNEProjektu asistents65423801anna.stalidzanelpr.gov.lv
Andris ONDZULSEDIC Latgales kontaktpunkta projekta vadītājs22353495andris.ondzulslpr.gov.lv
Aldis ADAMOVIČS
Vecākais komercdarbības speciālists65423801aldis.adamovicslpr.gov.lv

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Ginta KAĻĶELatgales pārstāvniecības Rīgā vadītāja67224044ginta.kalkelpr.gov.lv

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65423801iveta.dubrovskalpr.gov.lv
Ilona PETROVA
Sabiedriskā transporta nodaļas maršrutu tīkla plānotājs65423801ilona.petrovalpr.gov.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNEAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja65428111ingrida.bernanelpr.gov.lv
Kristīne SMAGARE
Projektu eksperte65428111kristine.smagarelpr.gov.lv
Ināra KRŪTKRĀMELEProjekta vadītāja65440862inara.krutkramelelpr.gov.lv
Inguna BRUNA
Projekta koordinators65440862inguna.brunalpr.gov.lv
Jurists65440862
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas vadības speciālists65423801raimonds.orbidanslpr.gov.lv
Tatjana MOSKAĻENKOGrāmatvedis – finansists65440862tatjana.moskalenkolpr.gov.lv
Anna GRICKOVAGrāmatvede65440862anna.grickovalpr.gov.lv
Kristīna ČIMBARAITEProjekta sabiedrisko attiecību speciāliste65440862kristina.cimbaraitelpr.gov.lv
Natālija KURAKINA
Projekta vadītāja64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Sarmīte TEIVĀNEProjekta vadītāja65423801sarmite.teivanelpr.gov.lv
Jānis ARTEKOVS
Juriskonsults65428111janis.artekovslpr.gov.lv
Ruta PRIEDEVecākais komercdarbības speciālists65423801ruta.priedelpr.gov.lv
Mudīte KISEĻOVA
Vecākais komercdarbības speciālists65423801mudite.kiselovalpr.gov.lv
Anita BABORIKO
Finansists65423801anita.baborikolpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKIS
Projekta vadītājs65423801oskars.zugickislpr.gov.lv
Marika DEMBOVSKAProjekta vadītāja65423801marika.dembovskalpr.gov.lv

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNEPārvaldnieks67224044iveta.malinalpr.gov.lv
Vladislavs STANKEVIČSPārvaldnieka vietnieks65428111vladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Marina ŠEVERNOVIČAJuriste65428111marina.severnovicalpr.gov.lv
Irina ZUBOVIČA
Finansists65423801irina.zubovicalpr.gov.lv
Dāvis GREĻEVSKISSabiedrisko attiecību speciālists22494997davis.grelevskislpr.gov.lv
Jānis LUBIŅŠMārketinga projektu vadītājs28387612janis.lubinslpr.gov.lv
Anna JAUDZEMAMārketinga projektu vadītāja26765820anna.jaudzemalpr.gov.lv

LPR Biroju Kontaktadreses:

  • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111, 65423801; fakss: 26570782
  • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
  • Rīga,  Torņa ielā 4, III C, tālrunis: 67224044.