Kontakti

Lūdzam neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, tā vietā izmantojot e-adresi.

Vārds, uzvārdsIeņemamais amatsTālrunisE-pasts
Iveta MAĻINA-TABŪNEAdministrācijas vadītājaiveta.malinalpr.gov.lv

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Natālija KOMAREJuridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja65428111natalija.komarelpr.gov.lv
Dace SITNIKAGalvenā grāmatvede65428111dace.sitnikalpr.gov.lv
Zaiga LĀCESabiedrisko attiecību speciāliste65428111zaiga.lacelpr.gov.lv
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas sistēmu administrators65428111raimonds.orbidanslpr.gov.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs

Andris KUCINSLatgales uzņēmējdarbības centra vadītājs65428111andris.kucinslpr.gov.lv
Natālija KURAKINAKomercdarbības speciālists64624300natalija.kurakinalpr.gov.lv
Aldis ADAMOVIČSVecākais komercdarbības speciālists65428111aldis.adamovicslpr.gov.lv
Rita IVANOVA
Komercdarbības speciālists64624300rita.ivanovalpr.gov.lv
Andris ONDZULSEDIC Latgales kontaktpunkta projekta eksperts65428111andris.ondzulslpr.gov.lv
Ruta PRIEDEReģionālais remigrācijas projekta koordinators65428111ruta.priedelpr.gov.lv
Anna STALIDZĀNEProjektu asistents65428111anna.stalidzanelpr.gov.lv
Jeļena MIHASENKO
Komercdarbības konsultants64624300jelena.mihasenkolpr.gov.lv
Anna JAUDZEMAGS koordinatore25434847anna.jaudzemalpr.gov.lv

Latgales pārstāvniecība Rīgā

Latgales pārstāvniecības Rīgā vadītāja67224044

Sabiedriskā transporta nodaļa

Iveta DUBROVSKASabiedriskā transporta nodaļas vadītāja65428111iveta.dubrovskalpr.gov.lv
Ilona PETROVA
Sabiedriskā transporta nodaļas maršrutu tīkla plānotājs65428111ilona.petrovalpr.gov.lv

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa

Ingrīda BERNĀNEAttīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja65428111ingrida.bernanelpr.gov.lv
Kristīne SMAGARE
Projektu eksperte65428111kristine.smagarelpr.gov.lv
Sarmīte TEIVĀNEProjekta vadītāja65428111sarmite.teivanelpr.gov.lv
Anita BABORIKO
Finansists65428111anita.baborikolpr.gov.lv
Oskars ZUĢICKIS
Projekta vadītājs65428111oskars.zugickislpr.gov.lv
Marika DEMBOVSKAProjekta eksperte65428111marika.dembovskalpr.gov.lv
Inguna BRUNAProjekta vadītāja65428111inguna.brunalpr.gov.lv

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Latgales speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts

Iveta MAĻINA-TABŪNEPārvaldnieks67224044iveta.malinalpr.gov.lv
Vladislavs STANKEVIČSPārvaldnieka vietnieks65428111vladislavs.stankevicslpr.gov.lv
Irina ZUBOVIČA
Finansists65428111irina.zubovicalpr.gov.lv
Dāvis GREĻEVSKISSabiedrisko attiecību speciālists65428111davis.grelevskislpr.gov.lv
Jānis LUBIŅŠMārketinga projektu vadītājs28387612janis.lubinslpr.gov.lv
Anna JAUDZEMAMārketinga projektu vadītāja25434847anna.jaudzemalpr.gov.lv
Vizma BAHAREVA
Jurists65428111vizma.baharevalpr.gov.lv
Raimonds ORBIDĀNSInformācijas sistēmu administrators65428111raimonds.orbidanslpr.gov.lv

LPR biroju kontaktadreses:

  • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111, 65423801; fakss: 26570782
  • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV-4600, tālrunis/fakss: 64624300
  • Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 67224044.