LPR publiskie pārskati, līgumi
DELEĢĒŠANAS LĪGUMI

Informācija ievietota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta 5.daļas nosacījumiem.

Noslēgts ar Kultūras ministriju 28.06.2010.
Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē;
apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā;
sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Noslēgts ar Kultūras ministriju 24.10.2011.
Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā, un konkrēti, nodrošināt valsts un pašvaldību kultūrkapitālsabiedrību sniegto profesionālās mākslas kultūras pakalpojumu pieejamību plānošanas reģiona iedzīvotājiem 2011./2012. gada sezonā atbilstoši valsts kultūrpolitikai reģionos

Noslēgts ar Kultūras ministriju 31.01.2012.
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē, apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā, sadarbībā ar kultūras nozares pārraugošām institūcijām nodrošināt metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras speciālistiem Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās

Noslēgts ar Kultūras ministriju 25.02.2013.
Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē un apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā.

Deleģētie uzdevumi:
Nodrošināt regulāru datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē un apzināt un sagatavot nepieciešamo informāciju par kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā.