Partneri

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra

Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) ir dibināta 1999.gadā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānu ieviešanu un pārraudzību. LRAA dibinātāji ir Latgales reģiona pašvaldības.

Latgales reģiona attīstības aģentūras darbības virzieni ir nesaraujami saistīti ar Latgales reģiona stratēģiskajiem attīstības virzieniem, kas noteikti reģiona plānošanas dokumentos.