Sadarbības partneri

 

Starptautiskie partneri
Valsts iestāde “Brīvās ekonomiskās zonas “Vitebska” administrācija” (Baltkrievija)

2017.gada 3.martā Daugavpilī notiekošajā starptautiskajā konferencē “Bizness Daugavpilī un Latgales SEZ” tika parakstīts līgums par sadarbību starp Latgales speciālo ekonomisko zonu (SEZ) un Vitebskas brīvo ekonomisko zonu.

Sadarbība paredzēta lietišķo kontaktu nodibināšanā, informācijas sniegšana par otro pusi, atbalsta sniegšanā investīciju projektu realizācijā un ārvalstu investoru meklēšanā, labvēlīgu nosacījumu radīšana izstāžu, gadatirgu, semināru un citu kopīgu pasākumu rīkošanā.

No Latvijas puses sadarbības dokumentu parakstīja Latgales Plānošanas Reģiona administrācijas vadītāja, Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina – Tabūne, no Baltkrievijas puses – Vitebskas brīvās ekonomiskā zonas administrācijas vadītājs Sergejs Jurkevičs.

Vitebskas apgabala izpildkomiteja (Baltkrievija)

Sociāli ekonomiskās sadarbības paplašināšana un attīstība, ražošanas un uzņēmējdarbības potenciāla, darba tirgus attīstība un stiprināšana, investīciju piesaistīšana, transporta un loģistikas, kultūras, sporta un tūrisma attīstība, sadarbība ekoloģijas jomā, reģionu atpazīstamības un tēla uzlabošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, izglītības un zinātniskā potenciāla attīstībā.

Mazpolijas vojevodiste (Polija)

2013.gada 23. novembrī Latvijā viesojās Polijas prezidents Broņislavs Komarovskis. Latvijas un Polijas prezidenti apmeklēja Latvijas-Polijas biznesa forumu. Vizīte bija nozīmīga arī Latgalei, jo tika parakstīts sadarbības memorands starp Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils pilsētu un Varmijas-Mazūrijas, Vitebskas apgabala.

Sadarbība paredzēta šādās jomās: atbalsts uzņēmējdarbībai, inovācijām un konkurētspējai; ekonomiskā sadarbība; reģionālā attīstība; izglītībā, tai skaitā sadarbība starp augstskolām; tūrisms; kultūra; sadarbība pašvaldību un valsts administrācijas līmenī.

Abām pusēm nozīmīgo dokumentu no Latgales reģiona puses parakstīja Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Aldis Adamovičs, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, savukārt no Polijas puses Varmijas-Mazūrijas vojevodistes maršals Jacek Protas un Mazpolijas vojevodistes maršala vietnieks Wojciech Kozak.

Sarunas par sadarbību tika uzsāktas jau 2013.gada 17. februārī, kad Latvijas Valsts prezidentam dodoties darba vizītē uz Poliju, viņu pavadīja arī delegācija no Latgales. Vizītes ietvaros kopā ar Latgales pārstāvjiem pārrunāja Latgales un Polijas reģionālās sadarbības iespējas, kam Valsts prezidenta vizītes ietvaros tika pievērsta pastiprināta uzmanība visos līmeņos. Latgales delegāciju Krakovā pārstāvēja Daugavpils domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, Latgales reģiona plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne un SIA „Krāslava D” priekšsēdētāja Viktorija Vingreviča.

Moldovas Republikas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Jedinecas filiāle (Moldova)

Sadarbība ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sniegt palīdzību Latgales reģiona un Jedinecas, Bričenu, Oknicas un Dondušenu rajonu (Moldova) uzņēmējiem.

Pleskavas apgabala administrācija (Krievija)

Ekonomiskās, zinātniski tehniskās, kultūras un humanitārās sadarbības attīstība un stiprināšana.

Kopā īstenoti vairāki pārrobežu projekti: ENTERPLAN

 

Nacionālie partneri
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”(DNVOAC)

2016.gada 11.martā Daugavpilī LPRRAP priekšsēdētāja Alīna Gendele, DNVOAC un vēl vairāk kā 60 Latgales biedrības un nodibinājumi parakstīja Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu,  kas ir atvērts dokuments un to var parakstīt jebkura reģionā reģistrēta nevalstiska organizācija. Ar LR Kultūras ministrijas un Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu no 2016.gada 1.līdz 3.jūlijam Daugavpilī un Latgalē kopā ar DNVOAC tika noorganizētas Pirmais Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu”. Sadarbībā ar Daugavpils domi un DNVOAC 2017.gada 6.maijā Daugavpilī notika “Tautu forums”. 2018.-2019. gadā sadarbībā ar partneri Latgalē notika 7 Latgales jauniešu forumi un 2019.gada oktorbī  Latgalē notka 6 reģonālie NVO forumi, kuru lakā tapa vairāk nekā 100 ierosnājumi Latgales reģiona Rīcīas plānam 2021. -2027. gadam. Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, DNVOAC sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, LPR un Daugavpils Vienības pamatskolu,  no 2020. gada rudens līdz 2022. gada pavasarim rīkoja diskusiju ciklu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”. 2021. gada 16. septembrī LPR un DNVOAC Rēzeknes novada viesu namā “Zaļā sala” rīkoja LPR un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda Padomes sēdi.

Biedrība”Latgales reģiona Attīstības aģentūra”(LRAA)

Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) ir dibināta 1999.gadā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānu ieviešanu un pārraudzību. LRAA dibinātāji ir Latgales reģiona pašvaldības.

Latgales reģiona attīstības aģentūras darbības virzieni ir nesaraujami saistīti ar Latgales reģiona stratēģiskajiem attīstības virzieniem, kas noteikti reģiona plānošanas dokumentos. Sadarbībā ar LRAA īstenoti vairāki nozīmīgi pārrobežu sadarbības projekti kultūras, sporta, tūrisma u.c. jomās.

Biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Sadarbība ar mērķi apmainīties ar informāciju un piesaistīt jaunus investorus uzņēmējdarbības attīstībai Latgales reģionā.

Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbība ar mērķi sniegt konsultācijas, informāciju un palīdzību uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem Latgales reģiona uzņēmējiem.

Valsts Vides dienests

Sadarbība ar mērķi sniegt konsultācijas, informāciju un palīdzību uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem Latgales reģiona uzņēmējiem.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Sadarbība ar mērķi koordinēt plānotos uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus Latgales plānošanas reģionā.

Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”

Sadarbība ar mērķi sniegt konsultācijas, informāciju un palīdzību uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem Latgales reģiona uzņēmējiem, kā arī komercsabiedrībām, kas darbojas vai vēlas uzsākt komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.