Latgales reģiona uzņēmēju gada balva

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu kopš 2014. gada organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva’’.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, kā arī veicināt Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē. Konkurss paredz apzināt arī remigrantus, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs atgriežas Latvijā un uzsāk saimniecisko darbību, tādējādi liecinot par uzņēmējdarbības vides attīstību valstī.

Ik gadu konkurss paredz godināt uzņēmumus vairākās nominācijās:

GADA AMATNIEKS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs. Amatnieks, kura piedāvātais produkts pakalpojums, radītās vērtības veicina reģiona atpazīstamību un amatu prasmju popularizēšanu.


GADA MĀJRAŽOTĀJS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs, mājražotājs, kurš savā produkcijā izmanto pašražoto vai pašaudzēto produkciju, vietējos resursus, izmanto inovatīvas pieejas, risinājumus.


GADA JAUNAIS TŪRISMA PAKALPOJUMS – Latgales reģionā strādājošs uzņēmējs, kurš ir sniedzis kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veicinājis tūrisma nozares attīstību reģionā, reģiona atpazīstamību pasaulē. Izveidojis jaunu tūrisma jomas pakalpojumu ne agrāk kā 2 gadus pirms konkursa izsludināšanas.


GADA SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS – uzņēmējs, kas iepriekšējā pārskata periodā ir sasniedzis vislabākos rezultātus savstarpēji sadarbojoties ar Latgales reģiona pašvaldībām, to iestādēm vai citām organizācijām (piemēram: savstarpējā sadarbība, partnerība projektos, labdarība un cita veida sadarbība), kā arī ar savu darbību, pasākumiem veicināja Latgales atpazīstamību Latvijā un pasaulē.


GADA INOVĀCIJA – uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai pakalpojumu, tādējādi gūstot konkurences priekšrocības vai pieeju jauniem tirgiem.


GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS – jaunais uzņēmējs, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir uzsācis saimniecisko darbību ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa izsludināšanas un pēdējā apstiprinātā uzņēmuma darbības finanšu pārskata periodā sasniedzis vislabākos rezultātus starp jaunajiem uzņēmējiem.


GADA SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS UZŅĒMUMS LATGALĒ – uzņēmums, kas darbojas teritorijā ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas statusu, tam piešķirts un spēkā esošs Latgales speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statuss un iepriekšējos 2 gadus (2020. un 2021.gads) ir īstenojis ieguldījumu projektu saskaņā ar zonas pārvaldi noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu nosacījumiem uzņēmuma attīstībā un sasniedzis labākos rezultātus starp Speciālo ekonomisko zonu kapitālsabiedrībām Latgales reģionā.


GADA UZŅĒMĪGĀKAIS REMIGRANTS LATGALĒ – uzņēmējs, kas ir atgriezies no ārzemēm ne agrāk kā 5 gadus pirms konkursa izsludināšanas, pēc ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 gadus bijis ārzemēs, ko apliecina ar sekojošiem dokumentiem – darba līgums, algas izraksti, uzņēmuma reģistrācijas apliecība, mājokļa īres līgums, zemes grāmatas apliecība, u.c.) Latgales reģionā un ir uzsācis saimniecisko darbību. Sniedz tirgus prasībām pieprasītu produktu vai pakalpojumu.

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva” ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai.

Izsludinātā konkursa nolikums nosaka, ka iepriekšējo gadu uzvarētāji nevar pieteikt savu dalību tajā pašā konkursa nominācijā.

“Konkurss “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva” sniedz lielisku iespēju labāk iepazīt novadu uzņēmējus, īpaši tādās nominācijās kā “Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs”, “Gada jaunais komersants”, “Gada inovācija”, “Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē”. Mūs priecē atsauksmes, ko dzirdam par amatniekiem/mājražotājiem, kuru radītās vērtības veicina reģiona atpazīstamību un amatu prasmju popularizēšanu, kā arī labās ziņas par tiem uzņēmējiem, kas saviem darbiniekiem nodrošina ne tikai atbilstošu atalgojumu, bet sniedz arī papildus atbalstu ārpus darba attiecībām – veselības aprūpē, nodarbināto apmācībā, brīvā laika pasākumu organizēšana – daudz vairāk, kā to prasa darba likumdošana. Priecāsimies redzēt šo uzņēmumu pieteikumus konkursa nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums””, norāda LPR Attīstības padomes un Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Aizpildītas anketas ir jānogādā  Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV-5401) personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e- pasta adresi luc@lpr.gov.lv .

Nolikuma paraugs (katru gadu tiek izsludināts jauns)

Pieteikuma anketas paraugs

Informāciju sagatavoja: Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs