Digitālais tūrisms amatniecībā (akronīms D-Tour)

Projekta nosaukums: Digitālais tūrisms amatniecībā (akronīms D-Tour)

Programmas nosaukums: Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programma 2021.–2027. gadam

Programmas prioritāte: IV. Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2024-28.02.2026

Projekta vadošais partneris: Latgales plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” (LV), Krāslavas novada pašvaldība (LV), Anīkšču mākslas inkubators – mākslas galerija (LT), Paņevēžas rajona pašvaldības administrācija (LT).

Kopējās projekta izmaksas ir 697 275 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 557 820 EUR.

Projekta “D-tour” mērķis ir popularizēt amatniecību kā Latvijas-Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūras mantojuma glabātāju, pārveidojot to par digitālā tūrisma produktu.

Projekta partneri sadarbosies, lai rastu risinājumus izaicinājumam, ka mūsdienīgi digitālie risinājumi aizēno tradicionālās amatniecības prasmes. Projekta ietvaros Latgales reģionā Latvijā un Utenas un Paņevežas rajonos Lietuvā tiks izveidota interaktīvo izstāžu sērija. Šīs izstādes ne tikai demonstrēs tradicionālo amatniecību, prasmes un dabisko materiālu izmantošanu, bet arī kalpos kā tilts starp senajām tradīcijām un modernajām tehnoloģijām, veicinot dziļāku izpratni par reģionu kultūras bagātību.

Piecas dažādas amatniecības jomas tiks iekļautas digitālajās ekspozīcijās: “Latgales tradicionālo amatu visums” Daugavpilī, virtuāla izstāde par kokapstrādi un Krāslavas specifisko koka arhitektūru, izstāde par keramiku Anīkščos un divas amatniecības izstādes Paņevežas rajonā – par tradicionālo linu aušanu Aukštaitijas novadā un tradicionālajiem tautas mūzikas instrumentiem Paņevežas rajonā.

Projekts “D-tour” bagātinās Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu kultūras mantojumu ar digitālām izstādēm, popularizējot vietējo amatniecību, piesaistot tūristus un veicinot apmeklētāju skaita pieaugumu reģionā.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros.
Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Informāciju par projektu var skatīt: latlit.eu/theprojects/d-tour/

Projekta vadītāja: Sarmīte Teivāne, +371 65423801, e-pasts: sarmite.teivane@lpr.gov.lv, Latgales plānošanas reģions.

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.