EEZ FI programma

EEZ FI programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

2017. gada 14. decembrī parakstītais saprašanās memorands starp Islandi, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latviju par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) finanšu instrumentu ieviešanu 2014.-2021. gadā nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apsaimniekotājs programmai “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”.

Latvijai no EEZ finanšu instrumenta ietvara programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” aktivitāšu īstenošanai ir pieejams finansējums 10 milj. euro apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 1 764 706 euro apmērā.

Programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” mērķi ir:

 • veicināt vietējo attīstību un mazināt nabadzību;
 • attīstīt kultūras uzņēmējdarbību, kultūras mantojuma saglabāšana un kultūras sadarbība;
 • veicināt labu pārvaldību, atbildīgas institūcijas un caurspīdīgumu.

Programmā plānotas šādas aktivitātes:

 • īstenot septiņus iepriekš noteiktus projektus uzņēmējdarbības atbalstam reģionālā un vietējā līmenī, pašvaldību sadarbības veicināšanai un patvērumu meklētāju integrācijai;
 • īstenot neliela apjoma grantu shēmu Latgales reģionā nodarbinātības veicināšanai;
 • īstenot atklāto konkursu divās kārtās profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai Latvijas reģionos.

Iepriekš noteikto projektu īstenotāji ir noteikti Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa rīkojumā Nr. 185ar kuru tiek atbalstīts Programmas koncepcijas projekts:

 • Latgales plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Vidzemes plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Zemgales plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Kurzemes plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Rīgas plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana’ īstenotājs;
 • Ropažu novada pašvaldība kā projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” īstenotājs.

Programmas ieviešanā piedalās:

Detalizēta informācija pieejama www.eeagrants.lv, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Kultūras ministrijas mājaslapās.

Sūdzību iesniegšana saistībā ar programmu – eeagrants.lv/zino-par-parkapumiem/