Statistika

Daugavpils pilsēta 2021

Rēzeknes pilsēta 2021

Augšdaugavas novads 2021

Balvu novads 2021

Krāslavas novads 2021

Līvanu novads 2021

Ludzas novads 2021

Preiļu novads 2021

Rēzeknes novads 2021

Vēsturiskie dati – statistika 21 pašvaldības griezumā