Region Invest

Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fondsProjekta nosaukums:
Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā

Projekta nosaukums angļu valodā:
Fostering Capacity for Business Development in Latgale – Utena Cross Border Region

Programma:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013

Projekta numurs:
LLII-119

Akronīms:
REGION INVEST

Projekta vadošais partneris:
Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600,
Tel./Fakss.: +371 64624300
E-pasts: latgale@latgale.lv
www.latgale.lv

Projekta partneris 2
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV - 5401,
Tel.: +371 65423265
Fakss: +371 65425452
www.du.lv

Projekta partneris 3
Ignalinas atomelektrostacijas reģiona attīstības aģentūra
Ateities iela 23, Ignalina, LT - 30121
Tel.: +370 38650421
Fakss: +370 38650402
www.inppregion.lt

Projekta periods:
24 mēneši


Kontaktinformācija:
Latgales plānošanas reģions
Tālr. +371 65423801
E-pasts: latgale@latgale.lv