Interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs” apmācības un rokasgrāmata nodarbību vadītājiem

Rekomendējam noskatīties ikvienam, kas plāno izmantot programmu saturu mācību procesā, kā arī Rokasgrāmatu nodarbību vadītājiem. Apmācības sagatavoja un novadīja Junior Achievement Latvia satura eksperte, “Es – uzņēmējs!” programmu un Rokasgrāmatas autore Marta Buša. Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” četros vecumposmos– pirmsskolas un 1.- 4. klases vecuma bērniem, kā arī 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem. Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” un Rokasgrāmata nodarbību vadītājiem ir paredzēta izmantošanai izglītības iestādēs, kā arī Latgales reģionu pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti varēs to izmantot gan organizējot nodarbības pašvaldību centros uz vietas, gan pēc pieprasījuma, dodoties uz pašvaldību skolām. Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” var pārņemt un ieviest arī citos Latvijas reģionos.

Links Rokasgrāmatas nodarbību vadītājiem lejuplādei: ej.uz/RokasgramataEsUznemejs


“Es – uzņēmējs!” programmas:

1.līmenis – Pirmsskola 1._pirmsskola

2.līmenis – 1.-4.klasei 2._1_4_klase

3.līmenis – 5.-9.klasei 3._5_9_klase

4.līmenis – 10.-12.klasei 4._10_12_klase


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pirmsskola, 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pirmsskola, 2.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Sākumskola, 1-4 klase, 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Sākumskola, 1-4 klase, 2.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pamatskola, 5-9 kl., 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pamatskola, 5-9 kl., 2.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Vidusskola, 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Vidusskola, 2.daļa