Interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs” apmācības un rokasgrāmata nodarbību vadītājiem

Rekomendējam noskatīties ikvienam, kas plāno izmantot programmu saturu mācību procesā, kā arī Rokasgrāmatu nodarbību vadītājiem. Apmācības sagatavoja un novadīja Junior Achievement Latvia satura eksperte, “Es – uzņēmējs!” programmu un Rokasgrāmatas autore Marta Buša. Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” četros vecumposmos– pirmsskolas un 1.- 4. klases vecuma bērniem, kā arī 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem. Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” un Rokasgrāmata nodarbību vadītājiem ir paredzēta izmantošanai izglītības iestādēs, kā arī Latgales reģionu pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti varēs to izmantot gan organizējot nodarbības pašvaldību centros uz vietas, gan pēc pieprasījuma, dodoties uz pašvaldību skolām. Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” var pārņemt un ieviest arī citos Latvijas reģionos.

Links Rokasgrāmatas nodarbību vadītājiem lejuplādei: 2024_Es-uznemejs_rokasgramata_

Es_uznemejs_Produkta_virzisana

Es_uznemejs_Ka_planot_uznemejdarbibu


“Es – uzņēmējs!” programmas:

1.līmenis – Pirmsskola 0._pirmsskola_

2.līmenis – 1.-4.klasei 2._1_4_klase_

3.līmenis – 5.-9.klasei 3._5_9_klase_

4.līmenis – 10.-12.klasei 4._10_12_klase_


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pirmsskola, 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pirmsskola, 2.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pirmsskola, papildus 10 nodarbības


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Sākumskola, 1-4 klase, 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Sākumskola, 1-4 klase, 2.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Sākumskola, 1-4 klase, papildus 10 nodarbības


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pamatskola, 5-9 kl., 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pamatskola, 5-9 kl., 2.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Pamatskola, 5-9 kl., papildus 10 nodarbības


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Vidusskola, 1.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Vidusskola, 2.daļa


“Es – uzņēmējs!” apmācību video – Vidusskola, papildus 10 nodarbības


Interešu izglītības programmu “Es-uzņēmējs!” izvērtēšanas un gala ziņojuma publiskā prezentācija

Prezentācijas laikā Junior Achievement Latvia izklāstīja, kādi rezultāti nu jau ir sasniegti, kādas atsauksmes un ieteikumi ir saņemti no izglītotājiem, kas aprobēja un arī jau īstenoja pulciņus. Kā arī ir lieliska iespēja dzirdēt skolotāju pieredzes stāstus, kas bija gatavi dalīties ar saviem iespaidiem.

Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” četriem vecumposmiem  – pirmsskolas un  1.- 4. klases vecuma bērniem, kā arī 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem. 

Programmas tika izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#UAPLatgale
#latgalebiznesam
#latgalesplanosanasregions
#EEANorwayGrants
#EEANorwayGrantsLatvia