Materiāli uzņēmējiem

Uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un to pakalpojumu pieejamība reģionā


Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu investīciju objektu datu bāze

Semināra par investīciju piesaisti Latgales reģiona pašvaldībās materiāli
Seminārs uzņēmējiem Rēzeknē 2016.gada 19.oktobrī