Materiāli uzņēmējiem

Uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un to pakalpojumu pieejamība reģionā

Kas ir intelektuālais īpašums?

 

11.12.2020. Seminārs “Energoefektivitātes atbalsta pasākumu finansējuma izmantošana – pamatprincipi, izmaksas, fondi”. Altum prezentācija. Būvniecības valsts kontroles prezentācija. SIA Efekta prezentācija.

4.12.2020. Seminārs “Lietišķā etiķete un protokols darbā ar investīciju piesaisti“.  Prezentācija.

12.11.2020. Seminārs “Lietišķā etiķete un protokols darbā ar investīciju piesaisti“. Prezentācija.

12.11.2020. Seminārs “Lietišķā etiķete un protokols ārvalstu partneru atlasē“. Prezentācija.

Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu investīciju objektu datu bāze

Semināra par investīciju piesaisti Latgales reģiona pašvaldībās materiāli