Materiāli uzņēmējiem

Uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un to pakalpojumu pieejamība reģionā


 

11.12.2020. Seminārs “Energoefektivitātes atbalsta pasākumu finansējuma izmantošana – pamatprincipi, izmaksas, fondi”. Altum prezentācija. Būvniecības valsts kontroles prezentācija. SIA Efekta prezentācija.

4.12.2020. Seminārs “Lietišķā etiķete un protokols darbā ar investīciju piesaisti“.  Prezentācija.

12.11.2020. Seminārs “Lietišķā etiķete un protokols darbā ar investīciju piesaisti“. Prezentācija.

12.11.2020. Seminārs “Lietišķā etiķete un protokols ārvalstu partneru atlasē“. Prezentācija.

 

Latgales un Ignalinas atomelektrostacijas reģionu investīciju objektu datu bāze

Semināra par investīciju piesaisti Latgales reģiona pašvaldībās materiāli
Seminārs uzņēmējiem Rēzeknē 2016.gada 19.oktobrī