LPR nodaļas

Juridiskā un lietvedības nodaļa
Latgales plānošanas reģiona Juridiskā un lietvedības ir Latgales plānošanas reģiona administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina Plānošanas reģiona lietu un juridiska rakstura dokumentu sagatavošanu un organizē personāla vadības un attīstības, un sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par Plānošanas reģionu, Padomes pieņemtajiem lēmumiem

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa
Nodaļa nodrošina Plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galveno pamatprincipu, mērķu un prioritāšu noteikšanu, plānošanas dokumentu izstrādi, atjaunošanu un monitoringu saskaņā ar normatīviem aktiem, kā arī Plānošanas reģiona attīstības projektu izstrādi un īstenošanu.

Sabiedriskā transporta nodaļa

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)
LUC speciālisti palīdzēs jaunajiem uzņēmējiem sakārtot birokrātiskās procedūras, sagatavot projektu pieteikumus, piesaistīt finansējumu biznesa idejas īstenošanai, sniegs apmācības uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un motivācijas celšanai.
Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu mobilitāti – pieejamību visos Latgales reģiona novados, LUC pamata atrašanās vietas būs Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Katram LUC speciālistiem būs noteiktas pašvaldības Latgales reģionā, ar kurām notiks ikdienas darbs un komunikācija. Plānots, ka katrs speciālists apkalpos bijušo rajonu teritorijās ietilpstošos novadus.

Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā izveidota, lai veicinātu investīciju plūsmu Latgales reģionā un popularizētu reģionā pieejamos resursus, t.sk. ražoto produkciju un tūrisma vietas Latgalē, kā arī nodrošinātu konferenču telpas Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem.

Latgales speciālā ekonomiskā zona