Reģionālie projekti

Projekta nosaukums
Akronīms
Numurs
Sākuma/beigu datums
Digitālais tūrisms amatniecībāD-Tour 01.03.2024. – 28.02.2026.
Ekoloģiskā tīkla izveide lapkoku praulgrauža aizsardzībai BaltijāLIFE OSMO BALTIC  01.01.2024. – 30.06.2030. 
Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionosSMEPRO REG, LVIII-056LVIII-05615.04.2023. – 14.11.2023.
Pure water II   
Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs BSR Food Coalition#S00201.10.2022.
Development of AI – ICT for Manufactouring EDIH in LatviaEDIHLVNr. 10108398301.09.2022.
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionāUAP Latgale25.05.2021.
Amatu prasmes tūrisma telpāTour de CraftsLLI-53901.07.2020
Amatniecība bez robežāmCraftsLV-RU-01801.06.2019.
Tīrs ūdens programmas reģioniemPure waterLV-RU-00301.06.2019.
Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēmRisk-freeLLI-40201.04.2018.
Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanaiOpen LeadershipLLI-5901.05.2017.
Deinstitucionalizācija LatgalēDI9.2.2.1/15/I/00501.12.2015.
Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionāWILLINVESTLLV-39001.03.2014.
Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana4.3-24/NFI/INP-00218.12.2013.
Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde4.3-24/NFI/INP-0018.11.2013.
Museum GatewayMGLLB-2-20827.02.2013.
Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionosTematiskie ciemiLLIV-30608.08.2012
Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionosBELLA DVINA 2LLB-1-09807.02.2012.
Efficient Energy Building Roadmap for LatviaEEBR-LV01.01.2012
Tūre pa Latgali & PleskavuTOURESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08Augusts 2011
Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionāREGION INVESTLLII-11925.11.2010.
Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam3DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/050/00530.09.2010.
Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstībaTrans-portLLIII-18030.09.2010.
Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā01.08.2010.
Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam,Marts 2010
Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā27.08.2009.
Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniemAugusts 2009
Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionāVILLAGE HERITAGELLII-10605.07.2009.
Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieejuENTERPLAN05.06.2009.
Bella Dvina – ceļojums cauri robežām, atklājot rietumu Daugavas reģiona kultūru un dabuBella-DvinaSV-15907.01.2009.
Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalāWATER JOYLLI-05007.01.2009.
Radošu industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionosLLIII-194