Reģionālie projekti

Projekta nosaukums
Akronīms
Numurs
Sākuma datums
Deinstitucionalizācija Latgalē DI 9.2.2.1/15/I/005 01.12.2015.
Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā WILLINVEST LLV-390 01.03.2014.
Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana 4.3-24/NFI/INP-002 18.12.2013.
Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde 4.3-24/NFI/INP-001 8.11.2013.
Museum Gateway MG LLB-2-208 27.02.2013.
Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos Tematiskie ciemi LLIV-306 08.08.2012
Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos BELLA DVINA 2 LLB-1-098 07.02.2012.
Efficient Energy Building Roadmap for Latvia EEBR-LV 01.01.2012
Tūre pa Latgali & Pleskavu TOUR ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 Augusts 2011
Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā REGION INVEST LLII-119 25.11.2010.
Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam 3DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/050/005 30.09.2010.
Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība Trans-port LLIII-180 30.09.2010.
Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā 01.08.2010.
Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam, Marts 2010
Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā 27.08.2009.
Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem Augusts 2009
Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā VILLAGE HERITAGE LLII-106 05.07.2009.
Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju ENTERPLAN 05.06.2009.
Bella Dvina – ceļojums cauri robežām, atklājot rietumu Daugavas reģiona kultūru un dabu Bella-Dvina SV-159 07.01.2009.
Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā WATER JOY LLI-050 07.01.2009.
Radošu industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos LLIII-194