Padome

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome (LPRAP):

Pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija un Latgales plānošanas reģiona lēmējorgāns, kuru veido 9 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti.

LPRAP pārstāvniecība: pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi:

  • Sergejs Maksimovs, Attīstības Padomes priekšsēdētājs, Balvu novada domes priekšsēdētājs
  • Gunārs Upenieks, Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
  • Aleksandrs Bartaševičs, Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rēzeknes valstspilsētas domes deputāts

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) galvenās funkcijas:

  • reģiona ilgtermiņa attīstības plānošana;
  • plānošanas reģiona attīstības koordinācija;
  • reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde un ieviešana;
  • pašvaldību teritoriālplānojumu un attīstības programmu izvērtēšana;
  • pašvaldību un plānošanas reģiona sadarbības veicināšana ar nacionālā līmeņa institūcijām;
  • nacionālo dokumentu atbilstības novērtēšana plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam;
  • citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Padomes sēdes

Par LPRAP sēdi 26.01.2024.

Par LPRAP sēdi 25.04.2023

Par LPRAP sēdi 15.02.2023

Par LPRAP sēdi 09.11.2022

Par LPRAP sēdi 23.09.2022

Par LPRAP sēdi 10.06.2022.

Par LPRAP_sēdi 03.05.2022.

Par LPRAP sēdi 08.02.2022.

Par LPRAP sēdi 05.11.2021.