Padome

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome (LPRAP):

Pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija un Latgales plānošanas reģiona lēmējorgāns, kuru veido 9 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti.

LPRAP pārstāvniecība: pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi:

  • Sergejs Maksimovs, Attīstības Padomes priekšsēdētājs, Balvu novada domes priekšsēdētājs
  • Gunārs Upenieks, Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
  • Aleksandrs Bartaševičs, Attīstības Padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) galvenās funkcijas:

  • reģiona ilgtermiņa attīstības plānošana;
  • plānošanas reģiona attīstības koordinācija;
  • reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde un ieviešana;
  • pašvaldību teritoriālplānojumu un attīstības programmu izvērtēšana;
  • pašvaldību un plānošanas reģiona sadarbības veicināšana ar nacionālā līmeņa institūcijām;
  • nacionālo dokumentu atbilstības novērtēšana plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam;
  • citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Padomes sēdes

Par LPRAP sēdi 25.04.2023

Par LPRAP sēdi 15.02.2023

Par LPRAP sēdi 09.11.2022

Par LPRAP sēdi 23.09.2022

Par LPRAP sēdi 10.06.2022.

Par LPRAP_sēdi 03.05.2022.

Par LPRAP sēdi 08.02.2022.

Par LPRAP sēdi 05.11.2021.