Latgales reģiona tūrisma asociācija strādā pie jauna Latgales tēla izveides

Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme” īsteno projektu „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai”, kas ilgs 2 gadus. Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Latgales tūrisma uzņēmējiem un tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot ...

Daugavpils novads tika prezentēts divās starptautiskās tūrisma izstādēs

Izstādē “Adventur 2020” Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” pārstāvji novada tūrisma aktualitātes prezentēja divos stendos – Latgales stendā, pārstāvot visu Latgales reģionu, gan sadarbojās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras speciālistiem, kā ...

“LAUKU CEĻOTĀJS” AICINA LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJUS PIETEIKTIES DIVĀM KVALITĀTES ZĪMĒM

Lauku tūrisma uzņēmēji aicināti pieteikties divām kvalitātes zīmēm vai arī pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus kultūras zīmei “Latviskais mantojums” un vides kvalitātes zīmei “Zaļais sertifikāts”. Kultūras zīmi “Latviskais mantojums” piešķir tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot ...