Notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona DI vadības grupas sanāksme

Šī gada 10. maijā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Rēzeknes novada domes Lielajā zālē satikās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu ...

Maijā pusaudžiem sāks nodrošināt virtuālās realitātes terapijas pakalpojumu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) maijā sāk īstenot pilotprojektu “Virtuālās realitātes terapija pusaudžiem, kuri ir izdarījuši likumpārkāpumus vai cietuši noziedzīgos nodarījumos”, kura ietvaros tiks nodrošinātas individuālas psihologa konsultācijas pusaudžiem virtuālajā vidē. Pakalpojumu finansē no Tieslietu ministrijas ...

Augšdaugavas novads: Dienas centra klienti mācās iekļauties ceļu satiksmē

Augšdaugavas novadā jau vairākus gadus tiek veiksmīgi īstenots deinstitucionalizācijas (DI) projekts 9.2.2.1./15/I/005 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, sniedzot pakalpojumus pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un tādejādi palīdzot integrēties sabiedrībā un apgūt dzīvei noderīgas prasmes. ...

Labklājības ministrs Gatis Eglītis reģionālajā vizītē apmeklē Latgali

Labklājības ministrs Gatis Eglītis ceturtdien un piektdien, 21. un 22. aprīlī, reģionālajā vizītē apmeklēja Latgali. Ceturtdien ministrs Rēzeknē tikās ar Rēzeknes Domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču. Tālāk Eglītis devās uz Ludzu, kur viņam notika tikšanās ar ...

Daugavpilī darbosies Dienas aprūpes centra personām ar GRT un Speciālizēto darbnīcu Lieldienu labdarības tirdziņš

2022.g. 11.04. – 13.04. no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.  Daugavpils pilsētas domes foajē (K. Valdemāra ielā 1) darbosies Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un Speciālizēto darbnīcu Lieldienu labdarības tirdziņš.   Labdarības tirdziņā ...

Eiropas Komisija aicina pieteikties konkursam “Atbalsts jaunajām Eiropas Bauhaus vietējām iniciatīvām”

Eiropas Komisija (EK) līdz š.g. 23. maijam izsludinājusi pieteikšanos konkursam “Atbalsts jaunajām Eiropas Bauhaus vietējām iniciatīvām”, kur mazās un vidējās pašvaldības aicinātas sagatavot projektus kuri iedvesmotu un veicinātu trīs jauno Eiropas Bauhaus pamatvērtību iedzīvināšanu: ilgtspēja, estētika un iekļautība. Divdesmit labākie ES pieteiktie ...

Epidemioloģisko drošības prasību izmaiņas sociālo pakalpojumu sniedzējiem ar 1. aprīli

Lai neradītu risku darbinieku pieejamībai institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus, kā arī, lai neradītu risku individuāli sniegto sociālo pakalpojumu (piemēram, asistenta vai aprūpes mājās pakalpojumi) nodrošināšanai, ar 2022. gada 22. martā Ministru kabinetā pieņemtajiem grozījumiem  Ministru ...

Arvien vairāk personu Preiļu novadā saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus

Aizvadītā gada nogalē vairāku speciālistu komandā tikusi veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 11 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ļāvis pakāpeniski organizēt tieši viņu vajadzībām nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Tā, piemēram, viens bērns uzsācis ...