Skrudalienā atklāts Deinstitucionalizācijas projektā izveidotais dienas centrs

Skrudalienā atklāja dienas centru, izveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja un apstiprināja Latgales plānošanas ...

Latgales reģiona pašvaldību sociālās jomas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgales un Rīgas reģionu

Latgales plānošanas reģions (LPR) deinstitucionalizācijas projekta (DI) ietvaros 2022. gada 6.-7. decembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu 20 esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Latgales reģionā, pašvaldību un plānošanas reģiona pārstāvjiem uz sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām ...

Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas dienā!

Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācija Latgalē” kolektīvs sirsnīgi sveic visus Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā! Esam stipri, lepni un vienoti darbos un garā Latvijai! Latgales plānošanas reģions “Deinstitucionalizācija Latgalē” Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgalē Facebook: @DILatgalē Youtube: @DILatgalē Tālr.: 654 40862

Uzsākts projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā”

Biedrība “Baltā māja” 2022. gada oktobrī ir uzsākusi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) realizāciju. Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu ...

Bērnu slimnīcas fonds aicina piedalīties aptaujā par iekļaujošu sabiedrību ģimenes, kuras audzina bērnus ar funkcionēšanas ierobežojumiem

Lai uzlabotu valsts atbalsta sistēmu bērniem ar kustību traucējumiem, Bērnu slimnīcas fonds īsteno projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta ietvaros vecāki, kas audzina bērnus ar funkcionēšanas traucējumiem, tiek aicināti piedalīties anonīmā interneta aptaujā par iekļaujošu sabiedrību. Aptaujas rezultāti ...