SMEPRO REG projektā tika veicināta uzņēmējdarbības vides uzlabošana Latgalē

2023. gada  nogalē noslēdzas projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” (akronīms SMEPRO REG), kas teju 9 mēnešu garumā koncentrējās uz SMEPRO (LV-RU-020) rezultātu kapitalizāciju un nostiprināšanu, lai veicinātu attīstību un sadarbību starp četru Latvijas reģionu ...

Vidzemes āres uzņēmējdarbībai un cilvēkiem – reģionu speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens

No 11. līdz 13. oktobrim uzņēmējdarbības speciālisti no visiem Latvijas reģioniem tikās projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG (Nr. LVIII-056) pieredzes apmaiņas braucienā. Šī ir ceturtā reize, kad plānošanas reģionu speciālistiem bija iespēja ...

Latvijas plānošanas reģioni iepazīst Latgales uzņēmējdarbības vidi

No 20. – 22. septembrim norisinājās trešais projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG (Nr. LVIII-056) pieredzes apmaiņas brauciens, kur visu Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti trīs dienu laikā iepazinās ar uzņēmējdarbības vidi Latgalē, ...

No inovācijām līdz gidam ar basām kājām – reģionu speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens Kurzemē

No 9.-11. augustam norisinājies otrais projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG (Nr. LVIII-056) pieredzes apmaiņas brauciens, kur visu Latvijas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti trīs dienu laikā iepazinās ar uzņēmējdarbības atbalsta vidi Kurzemē, kā ...

Plānošanas reģionu pārstāvji iepazīst labo praksi pie Zemgales reģiona uzņēmējiem

Lai veicinātu sadarbību starp Latvijas Plānošanas reģioniem, reģionu uzņēmējdarbības centriem mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas atbalsta pasākumu īstenošanā, SMEPRO REG pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros tiek īstenots projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta vides attīstība reģionos” SMEPRO REG, ...