Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausa informāciju par remigrācijas procesa norisi

15. martā, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uz sēdi bija uzaicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus, lai uzklausītu informāciju par remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanu un reģionālo remigrācijas koordinatoru darbību. “Kontakti ar ...

Ir pieejami pētījuma rezultāti par dzīves un darba iespējām reģionos kā veicinošiem faktoriem ārējai un iekšējai remigrācijai

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Universitāti veica pētījumu “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”. Pētījuma mērķis bija apzināt dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos, kā arī pašvaldību atbalsta instrumentus ...