Notika tiešsaistes domu apmaiņu par aktualitātēm diasporas un remigrantu ģimeņu bērnu nometņu organizēšanā

2021. gada 8. aprīlī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departaments rīkoja tiešsaistes domu apmaiņu par aktualitātēm diasporas un remigrantu ģimeņu bērnu nometņu organizēšanā. Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta eksperte Gunta Robežniece informēja par iespējamajiem ...

Pētnieces Dainas Grosas seminārs “Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze”

7. aprīlī notika LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieces DAINAS GROSAS seminārs “Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā labsajūta: Latvijas pieredze”. Pētījumā apskatīta remigrējušo ģimeņu skolas vecuma bērnu pieredze atgriežoties vecāku (vai viena no vecāku) dzimtenē pēc ...