Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi rīko diskusiju forumu “Remigrācija Latgalē”

24. oktobrī Daugavpilī notiks remigrācijas jautājumiem veltīts diskusiju forums “Remigrācija Latgalē”. Foruma mērķis ir informēt potenciālos remigrantus par pieejamo un plānoto valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora atbalstu personām, kas plāno atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes. Uz ...

Latvijas un Lietuvas remigrācijas speciālisti dalījās darba pieredzē

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska un Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāja Olga Tolmačova remigrācijas jautājumos devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Utenas apriņķi Lietuvā. Tikšanās ar Utenas apriņķa speciālistiem nodarbinātības un remigrācijas jomā notika mūsdienīgā ...

Pagarināta pieteikšanās finansējuma saņemšanai remigrantu biznesa ideju realizācijai

Latgales plānošanas reģions līdz šī gada 2. oktobrim pagarina pieteikšanās termiņu atgriešanās grantam remigrantiem.  Tā ir iespēja pieteikt savu biznesa ideju uzņēmējdarbības projektu konkursam saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē. Pieteikties grantam var persona, ...

LPR reemigrācijas koordinatore Daugavpilī piedalīsies diskusijā par iedzīvotāju vienvirziena plūsmas apturēšanu

Latgales uzņēmējdarbības centra Reģionālais reemigrācijas projekta koordinatore Astrīda Leščinska 19.septembrī plkst. 18:00 Daugavpils kafejnīcā “EzītisMiglā” piedalīsies diskusijā, kuras mērķis ir noteikt, kādai ir jābūt valsts un vietējo pašvaldību politikai, lai atvērtu ES robežu un darba spēka mobilitātes laikmetā, ...

Daugavpils un Utenas nodarbinātības speciālisti diskutē par remigrāciju

Šī gada 11. septembrī Lietuvas Utenu teritoriālā nodarbinātības dienesta (Lietuvos darbo birža) speciālisti ieradās pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas vizītē pie Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles darbiniekiem. Daudz tika diskutēts arī par remigrācijas procesu Latvijā ...

Remigrācijas pilotprojekta ietvaros uz Daugavpili ir atgriezušās jau sešas ģimenes

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāju Jolantu Ūzuliņu, lai pārrunātu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas remigrācijas pilotprojekta gaitu Daugavpilī, kas ir pilotpašvaldība Latgalē.  Daugavpils ir ...