Noticis VARAM un LPR seminārs Latgales reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas un projektu speciālistiem

2019.gada 5.martā uz  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācijas rīkoto semināru Latgales reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas un projektu speciālistiem ieradās vairāk par 40 dalībniekiem. Pirms semināra notika ...

Visi plānošanas reģioni tikās VARAM rīkotajā sanāksmē Jelgavā

08.02.2019. Jelgavā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā visu piecu Plānošanas reģionu pārstāvju sanāksme, kuras laikā tika apspriesti aktuāli reģionu un pašvaldību attīstības jautājumi, tostarp Nacionālā attīstības plāna un Reģionālās politikas pamatnostādņu ...

Soli pa solim jeb kā veiksmīgāk reemigrantu bērniem iekļauties Latvijas izglītības sistēmā

Katru gadu aptuveni 800 skolēnu ģimenes atgriežas uz dzīvi Latvijā. Tās bieži sastopas arī ar grūtībām iekļauties mācībās un saziņā ar apkārtējiem skolā, jo izglītības sistēma atšķiras no tās, kas bija mītnes zemē. Tāpēc Latvijas Radio raidījums “Globālais latvietis. 21. gadsimts.” apkopo ...

Ir pieejami forumu cikla “Latvijas vērtības 2018” secinājumi un izstrādātie priekšlikumi

Ir noslēdzies forumu cikls “Latvijas vērtības 2018”! Nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” ir sagatavojis kopsavilkumu par 5 aizvadītajiem forumiem Latvijas plānošanas reģionos. Latgalē speciālistu diskusija notika Ludzā, 2018.gada 17.augustā. Pirmā daļa. Dzīves un darba vide ...

Daugavpils skolās reemigrantu un migrantu bērnus integrēs ar spēļu palīdzību

Daugavpils pilsēta iesaistīties starptautiskā projektā, lai mācītos, kā veiksmīgāk migrantu bērus integrēt vietējā kopienā, izmantojot spēļu elementus. Kopumā Daugavpils izglītības iestādēs ir vairāki desmiti šādu bērnu. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode ...