Valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora atbalsts remigrācijas jomā Latgalē

Ņemot vērā to, ka gandrīz visās Latvijas pašvaldībās, tostarp Latgalē ir novērojams iedzīvotāju samazinājums, remigrācijas veicināšanā būtiski ir pasākumi valsts un pašvaldību līmenī. Pateicoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas remigrācijas pilotprojektam “Reģionālais koordinators reemigrācijas ...

Tika veikts atskats uz forumu ciklu “Latvijas vērtības”, par darbaspēku un remigrāciju Latvijā

Nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” sākot ar 2018. gadā katrā no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem organizēja forumu ciklu “Latvijas vērtības”.  Organizatori Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā praezentēja forumu laikā iegūtās atziņas un secinājumus, kā arī ...

Latvijas vēstniecībā Londonā tika pārrunāta sadarbība remigrācijas jautājumos

2018.gada 27. oktobrī Latvijas vēstniecībā Londonā notika ikgadējā latviešu kopienas Apvienotajā Karalistē (AK) organizāciju pārstāvju sanāksme, lai pārrunātu diasporas pasākumu plānus, gan arī īpaši pievērstos remigrācijas iespējām un iniciatīvām.    Vēstniecībā notika izvērsta sesija par remigrācijas jautājumiem, ...

Dzimtenes tradīciju un kultūras saglabāšana dzīvojot ārvalstīs

2018.gada nogalē Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska kopā ar VARAM Reģionālās politikas departamenta pārstāvi Vari Putniņu un Zemgales remigrācijas koordinatoru Edgaru Jāni Pauloviču devās uz Beļģiju, lai apciemotu Latviešu nogales skoliņu Briselē, tiktos ...

VARAM remigrācijas pilotprojekta ietvaros Latvijā ir atgriezušās jau 132 ģimenes

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Pilotprojekta ietvaros koordinatori ir sagatavojuši 1377 individuālus ...

Siguldā tika pārrunāti demogrāfiju veicinošie pasākumi valsts, reģionu un pašvaldību līmenī

12.decembrī VARAM rīkoja pasākumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenēm draudzīgām pašvaldībām!”. Darba kārtību atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs Imants Parādnieks un Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājs ...

Latvijas vēstniecībā Dublinā notika Latvijas valsts iestāžu pārstāvju tikšanās ar vēstnieku Jāni Sīli

10.11.2018. Latvijas vēstniecībā Dublinā notika informatīvā sesija par remigracijas iespējām un iniciatīvām Latvijā. Pasākumā piedalījās VARAM, IZM, LIAA, NVA un Your Move pārstāvji. Uz tikšanos bija ieradušies arī plānošanas reģioni, tostarp arī LPR remigrācijas koordinatore ...