LPR reemigrācijas koordinatore Daugavpilī piedalīsies diskusijā par iedzīvotāju vienvirziena plūsmas apturēšanu

Latgales uzņēmējdarbības centra Reģionālais reemigrācijas projekta koordinatore Astrīda Leščinska 19.septembrī plkst. 18:00 Daugavpils kafejnīcā “EzītisMiglā” piedalīsies diskusijā, kuras mērķis ir noteikt, kādai ir jābūt valsts un vietējo pašvaldību politikai, lai atvērtu ES robežu un darba spēka mobilitātes laikmetā, ...

Daugavpils un Utenas nodarbinātības speciālisti diskutē par remigrāciju

Šī gada 11. septembrī Lietuvas Utenu teritoriālā nodarbinātības dienesta (Lietuvos darbo birža) speciālisti ieradās pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas vizītē pie Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles darbiniekiem. Daudz tika diskutēts arī par remigrācijas procesu Latvijā ...

Remigrācijas pilotprojekta ietvaros uz Daugavpili ir atgriezušās jau sešas ģimenes

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāju Jolantu Ūzuliņu, lai pārrunātu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas remigrācijas pilotprojekta gaitu Daugavpilī, kas ir pilotpašvaldība Latgalē.  Daugavpils ir ...

Izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem biznesa idejas īstenošanai Latgalē

Latgales plānošanas reģions izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē. Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk kā pirms ...

Uzņēmējiem pieejama jauna komunikāciju platforma kvalificēta darbaspēka piesaistei

Latgales plānošanas reģions aicina uzņēmējus iesaistīties kustībā “Latvija strādā”, kuras mērķis ir veicināt remigrāciju Latvijā. Katrs darba devējs, kas iesaistās kustībā, publiski apņemas atgriezt vismaz 1 aizbraukušo tautieti. Kustības mērķis ilgtermiņā ir atgriezt 1000 darbinieku ...