Paaugstināta kapacitāte ūdenssaimniecību speciālistiem

19.-20.augustā Rēzeknē turpinājās iesāktā apmācību programma pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekiem, ūdenssaimniecību objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem, kuru organizēja Latgales plānošanas reģions LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” ietvaros.  Šī publikācija ir sagatavota ar ...

Veiksmīgi norisinājās LAT-RUS projekta Pure Water organizētās pirmās divas apmācību dienas

Veiksmīgi norisinājās LAT-RUS projekta Pure Water organizētās pirmās divas apmācību dienas, 12.-13.augustā Daugavpilī, kurās piedalījās pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieki un ūdenssaimniecību objektu uzturētāji un apsaimniekotāji no Latgales reģiona. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības ...

Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties uz apmācībām ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzējiem

Latgales plānošanas reģions organizē bezmaksas apmācības pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekiem un ūdenssaimniecību objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water, ietvaros. Šī publikācija ...

Notiek projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (akronīms Pure Water) īstenošana

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Pleskavas pilsētas municipālo uzņēmumu “Gorvodokonal” īsteno Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water (Tīrs ūdens).  Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas ...