Projekta Pure Water noslēgumā tika organizēts grandiozs pasākums -Latgales Ūdens festivāls Preiļos

2022.gada 20.augustā Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību organizēja Latgales Ūdens festivālu  Pārrobežu programmas 2014-2020 projekta “Pure Water” ietvaros. Projektam šī bija noslēdzošā aktivitāte, kuras mērķis bija popularizēt ūdens resursus Latgalē un uzsvērt ...

Multimediālās interaktīvās ekspozīcijas “Ūdens” virtuālais apskats

Latgales plānošanas reģions pārrobežu sadarbības projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (akronīms Pure Water) ietvaros ir izstrādājis divus video stāstus par multimediālo interaktīvo ekspozīciju “Ūdens”, caur kuriem var virtuāli iepazīties ar ekspozīcijas multimediālām instalācijām „Ūdens ...

Aktivitāšu īstenošanai pārrobežu projekta Pure Water termiņš pagarināts līdz 31.08.2022.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar vadošo projekta partneri Pleskavas pilsētas municipālo uzņēmumu “Gorvodokonal” pārrobežu sadarbības projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (akronīms Pure Water) ietvaros turpina īstenot projektā paredzētās aktivitātes, lai sasniegtu kopīgo projekta mērķi- ...

Ūdens ir visur un tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa!

Latgales plānošanas reģions Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water) ietvaros ir izstrādājis izzinošu video par ūdeni. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ...

Interaktīvais apmācību seminārs paaugstināja kapacitāti ūdenssaimniecību pakalpojumu speciālistiem

3.septembrī norisinājās interaktīvais mācību seminārs pārstāvjiem no Latgales reģiona, kas sniedz  ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus, un pašvaldību ūdenssaimniecību pakalpojumu pārstāvjiem no Pleskavas apgabala ar mērķi palielināt darbinieku pieredzi, Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ...