Ūdens ir visur un tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa!

Latgales plānošanas reģions Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water) ietvaros ir izstrādājis izzinošu video par ūdeni. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ...

Interaktīvais apmācību seminārs paaugstināja kapacitāti ūdenssaimniecību pakalpojumu speciālistiem

3.septembrī norisinājās interaktīvais mācību seminārs pārstāvjiem no Latgales reģiona, kas sniedz  ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus, un pašvaldību ūdenssaimniecību pakalpojumu pārstāvjiem no Pleskavas apgabala ar mērķi palielināt darbinieku pieredzi, Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ...

Paaugstināta kapacitāte ūdenssaimniecību speciālistiem

19.-20.augustā Rēzeknē turpinājās iesāktā apmācību programma pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekiem, ūdenssaimniecību objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem, kuru organizēja Latgales plānošanas reģions LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” ietvaros.  Šī publikācija ir sagatavota ar ...

Veiksmīgi norisinājās LAT-RUS projekta Pure Water organizētās pirmās divas apmācību dienas

Veiksmīgi norisinājās LAT-RUS projekta Pure Water organizētās pirmās divas apmācību dienas, 12.-13.augustā Daugavpilī, kurās piedalījās pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieki un ūdenssaimniecību objektu uzturētāji un apsaimniekotāji no Latgales reģiona. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības ...

Latgales plānošanas reģions aicina pieteikties uz apmācībām ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzējiem

Latgales plānošanas reģions organizē bezmaksas apmācības pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekiem un ūdenssaimniecību objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water, ietvaros. Šī publikācija ...