Latgales plānošanas reģionā notiks Labklājības ministrijas metodiski informatīvā sanāksme

29. septembrī Latgales reģionā notiks ikgadējā metodiski informatīvā sanāksme, kuru organizē Labklājības ministrija. Šī gada reģionālās sanāksmes galvenais mērķis ir akcentēt sadarbības nozīmi starp pašvaldības sociālo dienestu un nevalstiskajām organizācijām, dalīties labās prakses piemēros, lai veicinātu ...

Par pilnveidoto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai sociālās aprūpes centros

Ņemot vērā, ka Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC) joprojām ir aktuāla, Labklājības ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu par aktualizēto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai SAC. To otrdien, 7. septembrī, ...

Norisināsies ikgadējā konference sociālā darba speciālistiem “Cilvēks. Ģimene. Kopiena.”

10. septembrī no plkst. 10.00 – 15.30 tiešsaistē norisināsies ikgadējā konference sociālā darba speciālistiem “Cilvēks. Ģimene. Kopiena.”, kura tiek rīkota Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Konferences centrā cilvēks kā vērtība, atgādinot, ...

Diskusijā cilvēki ar invaliditāti un viņu darba devēji dalīsies pieredzē par ikdienas izaicinājumiem un ieguvumiem

Noslēdzot informatīvo kampaņu par iekļaujošu nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti, šo ceturtdien, 9. septembrī, no plkst. 10.30 līdz 12.00 Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu sekot līdzi tiešsaistes diskusijai “Var tāpat!”. Tajā savos pieredzes stāstos, atziņās un ...

Kraujā atklāts unikāls Latvijas mērogā rehabilitācijas centrs

Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā” ietvaros Sociālās aprūpes un atbalsta centrā “Avots” darbu sāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 17. augustā norisinājās rehabilitācijas centra atvēršana. Tajā tiek plānots sniegt jaunus pakalpojumus 24 ...

Latgalē noslēdzās integrējoša diennakts nometne bērniem ”Piedzīvojumu vasara”

13.augustā veiksmīgi noslēdzies otrais šīs vasaras piedzīvojums Latgales bērniem. Šoreiz Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Radošā KasTe” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr. 9.2.2.1./15/I/005) ietvaros organizēja integrējošu diennakts nometni bērniem un ...