Marija Pupiņa: Katram cilvēkam, uzsākot kaut ko jaunu, parasti ir bažas

Latgalē veiksmīgi noslēdzies sarunu pēcpusdienu cikls „Bērniem jāaug ģimenē”. Pasākumus potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem organizēja Latgales plānošanas regions, piesaistot biedrību „Muna sāta” projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005 ietvaros. Sarunu pēcpusdienas tika ...

Latgales 2020. gada sociāli atbildīgākais uzņēmums – Marita Joņina un viņas fizioterapeita prakse Kārsavā

Godinot labākos Latgales uzņēmumus, Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs kopš 2014. gada organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva’’. Tā mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona teritorijā strādājošus uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi ...

Notiks videokonference par aktuālajiem Covid-19 ierobežošanas jautājumiem sociālās aprūpes centros

Labklājības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība ceturtdien, 14. janvārī, plkst. 9.30 rīkos  videokonferenci sociālās aprūpes centriem par aktuālajiem Covid-19 ierobežošanas jautājumiem. Videokonferences laikā Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas speciālisti informēs par epidemioloģisko drošības prasību striktu ievērošanu. Saistībā ...

LM informācija par veicamajiem pasākumiem, lai mazinātu Covid-19 infekcijas riskus aprūpes iestādēs

Saistībā ar Covid-19 gadījumu pieaugumu, labklājības ministre Ramona Petraviča nosūtījusi vēstuli ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, kurā atkārtoti vērš uzmanību uz institūcijās veicamajiem pasākumiem, lai mazinātu Covid-19 infekcijas riskus. Lai novērstu turpmāku masveida ...

Latgalē notika speciālistu apmācības par personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Noslēdzās Latgales plānošanas regiona rīkotās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāļu “Krastiņi” un “Kalupe” darbiniekiem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT) sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. ...

DI pakalpojumu aktualitātes GRT personām Ilūkstes novadā

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” īstenošana, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un ...

Latgalē uzsāktas speciālistu apmācības par personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Latgales plānošanas regions uzsāk apmācību ciklu valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāļu “Krastiņi” un “Kalupe” darbiniekiem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRT) sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācības ...