Latgales plānošanas reģions aicina vecākus pieteikt bērnus dalībai diennakts nometnē “PIEDZĪVOJUMU VASARA”

Latgales plānošanas reģions aicina vecākus/likumiskos pārstāvjus pieteikt bērnus dalībai diennakts nometnē, lai izzinātu sevi, iepazītu citus un saliedētos! Nometnes veids: Integrējoša diennakts nometne bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, ...

Latgales plānošanas reģions plāno rīkot diennakts nometni bērniem “PIEDZĪVOJUMU VASARA”

Latgales plānošanas reģions aicina vecākus/likumiskos pārstāvjus pieteikt bērnus dalībai plānotajā diennakts nometnē, lai izzinātu sevi, iepazītu citus un saliedētos! Nometnes veids: Integrējoša diennakts nometne (5 dienas, 4 naktis). Dalībnieki: Latgales reģionā dzīvojošie bērni vecumā no 13 ...

Pieņemšana ir sadarbība: vispārējo pakalpojumu sniedzēji mācās par stereotipu pārvarēšanu attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Latgales plānošanas reģions (turpmāk – LPR) projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005)” ietvaros organizēja mācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – bērni ...