Smelies iedvesmu jauniem tūrisma galamērķiem Latgalē

Šogad konkursā “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022”, ko ik gadu rīko Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC), piedalījās rekordliels nominantu skaits – 80 pieteikumi 8 nominācijās. “Viens no svarīgākajiem LPR uzdevumiem ir uzņēmējdarbības aktivizēšana un attīstīšana Latgales reģionā, ...

Noslēdzies projekts “Amatniecība bez robežām”

2022.gada 30.novembrī  noslēdzies Latgales plānošanas reģiona īstenotais pārrobežu projekts “Amatniecības bez robežām”, sasniedzot visus projektā plānotos mērķus un rezultātus. Veiksmīgā sadarbībā ar projekta partneriem – Daugavpils pilsētas pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Krāslavas ...

Jauns šūšanas, adīšanas, aušanas un stikla liešanas aprīkojums ir iegādāts Latgales reģionā

Latgales plānošanas reģions turpina veikt amatniecības aprīkojuma modernizāciju, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros, iegādājoties jaunas iekārtas un aprīkojumu, kas paredzētas Latgales amatniekiem viņu prasmju pilnveidošanai  un  jaunu tūrisma produktu ...

Projekta Crafts paveiktie darbi tika prezentēti Uzraudzības komitejas sanāksmē

Latgales plānošanas reģions 2021.gada 11.novembrī rīkoja tiešsaitē Uzraudzības komitejas sanāksmi projekta LV-RU-018 „Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros, kur kopīgi ar projekta partneriem apsprieda izdarītos darbus un diskutēja par turpmāko projekta ieviešanas gaitu un īstenošanas ...

Fotomirkļi no Latgales amatnieku tirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

2021. gada 26. septembrī ar ekspozīciju “Latgalīši Reigā brauc” Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Latgales Tematiskie ciemi”, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros, piedalījās Miķeļdienas tirgū Latvijas Etnogrāfiskajā ...