Rēzeknē veiksmīgi tiek realizēti Deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura veiksmīgi īsteno projektu Nr. 9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (DI), projekta ietvaros Rēzeknes pilsētas pašvaldībā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un ...

LPR pārstāvji piedalījās jauniešu festivālā “Artišoks 2019”

7. septembrī Latgales plānošanas reģiona remigrācijas infotelts darbojās jauniešu festivālā “Artišoks 2019”. Kā vienmēr pozitīvi un atraktīvi! Ikviens varēja atrast sev interesējošas meistarklases un pilnveidot savas prasmes, kā arī uzzināt par remigrācijas iespējām uz Daugavpili! ...

LPR remigrācijas koordinatores dalība seminārā Latgales reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas un projekta speciālistiem

Š.g. 4. septembrī Preiļu novada domē notika seminārs Latgales reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas un projekta speciālistiem, kurā dalību ņēma Latgales plānošanas reģiona (LPR) remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, prezentējot LPR aktualitātes remigrācijas atbalsta pilnveidošanā. Viens ...