Izsludināta Latgales kultūras programma 2020

Uzmanību! Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, projektu pieteikumus Latgales kultūras programmai var iesniegt tikai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Papīra formā, nosūtot pa pastu, ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ...

Riebiņu novada dome izsludina konkursu novada uzņēmējiem

Riebiņu novada dome Riebiņu novada teritorijā esošām komercsabiedrībām, saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām personām, kura vēlas uzsākt komercdarbību vai saimniecisko darbību rīko “Grantu konkursu Riebiņu novada uzņēmējiem 2020”. Kopējais Domes piešķirtais finansējums jauno uzņēmēju projektiem ...

Izsludina konkursu arhitektūras pieminekļu un kultūras mantojuma objektu saglabāšanai

Daugavpils novada pašvaldības projekta konkursa “Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā” Pamatojoties uz Daugavpils novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnijā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 23 Daugavpils novada ...

Atvērts Valsts budžeta apstiprināto projektu līdzfinansējuma konkurss

17.februārī ir izsludināts konkurss „Valsts budžeta apakšprogrammā 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un valsts budžeta apakšprogrammā 26.01.00 „Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem 2020.gadā ...

Iespēja pieteikties Baltijas jūras valstu padomes izsludinātajam projektu konkursam par jauniešu iesaisti

Aicinām izvērtēt iespēju pieteikties Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) izsludinātajam projektu konkursam par jauniešu iesaisti. Projekta pieteicēji var būt jauniešu organizācijas, vai organizācijas, kas strādā ar jauniešiem. Projektus var pieteikt periodā no 2020. gada 15. ...

Latvijas valsts budžeta finansētā programma “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” (turpmāk ...