Gaidāmas izmaiņas Eiropas Inovācijas Padomes (EIC) pilotprojekta programmā

Pēc Apvārsnis 2020 SMEi Phase 1 (MVU-1) pēdējā pieteikumu iesniegšanas termiņa, kas beigsies 2019. gada 5. septembrī plkst. 17:00 pēc Briseles laika, būs aktuāli jaunie Future Emerging Technologies (FET) konkursi, kuri turpmāk aizstās SMEi Phase 1. Savukārt SMEi Phase 2 kļūs par EIC Accelerator, ...

Izsludināts Eurostars-2 programmas projektu konkurss

Piektdien, 12. jūlijā, ir sākusies projektu iesniegšana programmas Eurostars-2 divpadsmitajam konkursam, kurā pētniecībā iesaistītie mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī zinātniskās institūcijas var saņemt Latvijas valsts un Eiropas Komisijas finansējumu. Programma atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos ...

KM izsludina konkursu ES programmu „Radošā Eiropa”, „Eiropa pilsoņiem”, „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un citu EK, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020), Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas ...

Izsludināts iepirkums “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana”

25.jūnijā Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām” projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu ...

Daugavpils apkaimei izsludināta atklātu projektu iesniegumu pieņemšana 6.kārtā uzņēmējdarbības projektiem

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 6.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.1. Vietējās ...

Paziņojums par 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana” 9. punktu, izsludina 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu. Fundamentālo ...

Rēzeknes novadā izsludināts projektu konkurss ”Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos.”

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt skolēnu, kuriem ir risks nepabeigt skolu, motivācijas palielināšanu un to aktīvu iesaisti līdzdalības veicināšanā ikdienas dzīvē. Projektu konkurss tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda ...

Biedrība “Balvu rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 10.maijā izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar ...