Būs finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai Latgalē

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot projektu “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums kopienu iniciatīvu ...

Izsludināta konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” 2.daļa

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa NVO un pašvaldībām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” 2020.gada otrais projektu pieteikumu konkurss Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklātu projektu konkursu NVO un pašvaldībām ...

VKKF izsludina konkursu mērķprogrammā “Radošo personu nodarbinātības programma”

No šodienas, 15. jūnija, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) uzsāk pieteikumu pieņemšanu jaunā radošo personu atbalsta programmā. Mērķprogramma “Radošo personu nodarbinātības programma” izveidota pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas, lai mazinātu Covid-19 negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari, ...

Ludzas rajona partnerība izsludina atklāta konkursa projektu pieņemšanu

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu (01.06.2020.-01.07.2020.)  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” apstiprinātās sabiedrības ...

Izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātēs.  Projektu iesniegšana  no 2020. gada 5. jūlija līdz 5. augustam. Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona ...

Atbalsts AIF projektu iesniedzējiem, gatavojoties dalībai Stratēģisko projektu konkursā

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) 18. jūnijā aicina piedalīties Stratēģisko projektu un AIF projektu sistēmas informatīvajā seminārā, savukārt 6. jūlijā notiks AIF projektu budžetu plānošanas un grāmatvedības pamatprincipu skaidrojošais seminārs. Abi semināri notiks attālināti – Zoom ...

AIF izsludinājis pirmo projektu konkursu vairākgadu projektiem!

Sākot ar šodienu un līdz pat 29. jūlija plkst. 14:00, Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus pirmajā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkursā! Tas ir konkurss biedrību un nodibinājumu vairākgadu projektu ...

Līdz 29. maijam KKF pieņemam pieteikumus mērķprogrammā “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts”

Līdz 2020. gada 29. maijam pulksten 23.59  pieņemam pieteikumus mērķprogrammā “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts”. Projekti saskaņā ar nolikuma prasībām iesniedzami elektroniski vienā PDF failā https://kkf.kulturaskarte.lv/ Mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt Latvijas mūzikas izpildītāju (solo vai apvienību, kurā ...