Krāslavas rajona partnerība izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātēs

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātēs (MK not. Nr. 590).  Projektu iesniegšana  no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvārim. Projektu ...

Ludzas rajona partnerība izsludina projektu konkursu

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumi ...

Konkurss par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu diasporas pašdarbības kopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai

Kultūras ministrija izsludina konkursu tās noteikto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana diasporas pašdarbībaskopu attīstībai un māksliniecisko spēju stiprināšanai:  veicināt diasporas pašdarbības, tostarp bērnu,kopu māksliniecisko spēju stiprināšanu un izaugsmi, sekmējot latvisko identitāti un veicinot nemateriālā kultūras mantojuma ...

Balvos jauniešus aicina uz 5 dienu mācībām par uzņēmējdarbību

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.” Jaunieši vecumā no 18 – 40 gadiem tiek aicināti uz informatīvo dienu 2019.gada 14.oktobrī ...

“Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursu

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumi ...

Rēzeknes novadā izsludināts konkurss par finansējumu tehniskās jaunrades aktivitātēm

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2019. gadā. Konkursa mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību tehniskās jaunrades jomā. Konkursā var piedalīties novada ...

Piesaki uzņēmumu Ready2Net granta saņemšanai eksporta tīkla izveidei

Eiropas Komisijas līdzfinansētais projekts Ready2Net ir izsludinājis projekta konkursu tekstila, tekstilrūpniecības iekārtu, progresīvās ražošanas, pārtikas, interjera un bio-ekonomikas nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) eksporta tīklu izveidei! Pieteikšanās termiņš 1.kārtai – līdz 2019.g.15.oktobrim projekta mājas lapā: ...