No valsts budžeta atbalsta 87 nevaldības organizāciju projektus 1,3 miljonu EUR apmērā

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis “NVO fonds 2021” projektu konkursa rezultātus, kura mērķis ar dažādu pasākumu palīdzību stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Finansējumu 1 391 000 EUR apmērā no Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem, ...

Daugavpils NVO var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

No 2021.gada 2.janvāra līdz 1.februārim Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Sabiedrisko organizāciju projektu īstenošanai konkursa kārtībā. Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju ...

Izsludināts pēdējais Eurostars-2 projektu konkurss

Piektdien, 4. decembrī, ir atvērta projektu iesniegšana programmas Eurostars-2 piecpadsmitajam konkursam, kurā pētniecībā iesaistītie mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī zinātniskās institūcijas var saņemt Latvijas valsts finansējumu. Programma atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, ...

Aizpildi anketu par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam prioritātēm

Ir uzsākta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam sagatavošana. Programmas teritorija Latvijā ir Latgales, Vidzemes, Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga; Krievijā: Ļeņingradas, Pleskavas reģioni un Sanktpēterburga. Aicinām programmas teritorijas iedzīvotājus, nevalstiskās ...

Ludzas rajona partnerība izsludina atklātu projektu konkursu

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu (22.01.2021. – 22.02.2021.) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ...

Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra līdz š.g. 15. decembrim ir pagarinājusi projektu iesniegšanas termiņu energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā. Eiropas Savienības (ES) fondu programmas trešajā atlases kārtā no Kohēzijas fonda investīcijām pieejami gandrīz 11,7 miljoni eiro. ...