Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu MAZO UN VIDĒJO KOMERCSABIEDRĪBU (MVK)  UN SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJU (SDV)  PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAI Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu ...

Pieteikumu iesniegšana Krāslavas pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi“

Krāslavas novada dome atgādinot, ka līdz tradicionālā pašvaldības projektu konkursa iesniegšanai ir atlikušas tikai pāris dienas, informē, ka šogad, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, ir nelielas izmaiņas projektu sagatavošanas laikā. ...

Izsludināta Latgales kultūras programma 2020

Uzmanību! Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, projektu pieteikumus Latgales kultūras programmai var iesniegt tikai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Papīra formā, nosūtot pa pastu, ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ...