SIF izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu 2021.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros. Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Programmas ietvaros 2021.gadā plānots atbalstīt ...

Aicina apmeklēt informatīvu semināru par “NVO fonds” projektu konkursu

Ņemot vērā nevaldības organizāciju un citu nozares speciālistu ieteikumus, “NVO fonds” šogad kļuvis vienkāršāks un saprotamāks! Lai vairāk informētu par uzlabojumiem nolikumā un atvieglotu pieteikumu aizpildi nevaldības organizācijām, aicinām apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru, kur uzzināsi: ...

Atklāts projektu pieteikumu konkurss “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”

Sabiedrības integrācijas fonds 10.septembrī izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai NVO, kas darbojas ar iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības ...

Ludzas rajona partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu (12.10.2020. – 12.11.2020.)  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” apstiprinātās sabiedrības ...

Turpinās esošo un topošo kopienu līderu mācības un darbs pie iniciatīvām Latgalē

2020. gada septembra nogalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāks otro tiešsaistes mācību norisi esošajiem un topošajiem kopienu līderiem Latgales reģionā, pēc tam sniedzot iespēju piedalīties iniciatīvu konkursā ...

6 Latgales kopienu iniciatīvas ir saņēmušas finansējumu

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu, Latgales reģiona kopienu iniciatīvām, 2020. gada jūlijā uzsāka mācības kopienu līderiem. Mācību dalībniekiem bija dota iespēja piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu projektu konkursā “Darbīgās ...