Rēzeknes rajona kopienu partnerība pieņem uzņēmējdarbības atbalsta projektus

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”  izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 5. kārtu ar kopējo finansējumu 122 018,03 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana – no 2018.gada 8. janvāra līdz 2018.gada 22.februārim. Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības ...

Atbalstam apstrādes rūpniecības ēku un iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami vēl 15,4 miljoni eiro

Ministru kabinets šā gada 16. janvāra sēdē apstiprināja projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumus apstrādes rūpniecības ēku un ražošanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas un AER izmantošanas veicināšanas atbalsta programmā. Atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai otrās projektu iesniegumu atlases ...

Daugavpils dome izsludinājusi NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu

No 2018.gada 2.janvāra līdz 1.februārim Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam. Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu  projektu un pasākumu īstenošanu ...

Izsludināta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana. Tiešsaistes pieteikšanās portāls www.ncmgrants.org Nākošais pieteikšanās termiņš: 2018.gada 1.marts. Kontaktpertsona ...