Bezpeļņas organizācijām un izglītības iestādēm pieejams finansējums ASV eksperta vizītei

Biedrības, bezpeļņas organizācijas un izglītības iestādes, plānojot ASV vieslektora vai eksperta vizīti Latvijā laikā no 2023. gada janvāra līdz augustam, aicinātas pieteikties BAFF Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegtajam finansējumam. Jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības ...

Izsludināts ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022.gada rudens projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022. gada rudens projektu konkursu. Organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikviens, kas vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu ...

Organizācijas varēs turpināt piesaistīt līdzfinansējumu projektiem ES programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”

Lai veicinātu Latvijas organizāciju iesaisti ārvalstu finansējuma apgūšanā, valdība pēc iepazīšanās ar Kultūras ministrijas (KM) iesniegto informatīvo ziņojumu lēma par Eiropas Savienības (ES) programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021-2027) kontaktpunkta darbības turpināšanu laika periodā ...

Aicina pašvaldību un nevalstisko organizāciju jaunatnes jomā iesaistītos pieteikties supervīzijām

Lai veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju psihoemocionālo labbūtību un mazinātu Covid-19 pandēmijas, kā arī karadarbības Ukrainā radītās sekas uz psihoemocionālo veselību, aicinām jaunatnes jomā iesaistītos pieteikties supervīziju atbalstam! ...

Valdība piešķir 310 000 eiro programmas “NVO darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” turpināšanai

Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalstu sniedzošo Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) darbības nepārtrauktību – brīvprātīgā darba veicēju piesaistīšanu un informācijas apmaiņas nodrošināšanu, brīvprātīgo darba koordinēšanu, informatīvo resursu uzturēšanu un to attīstību, ziedojumu piesaistes nodrošināšanu u.c. aktivitātes, ...

Pašvaldības un to iestādes aicinātas piedalīties atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ...

Iespējams iesniegt pieteikumus konkursa aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. gada 30.jūnija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Konkursa mērķis – finansiāli atbalstīt projektus, ...

VARAM aicina iesniegt pieteikumus konkursa aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. gada 30.jūnija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”. Konkursa mērķis – finansiāli atbalstīt izglītojošus ...

Izsludināts projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, ...