Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm: “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību ...

Konkurss NVO: Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai

Fonds LAIKaMETS nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām „Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai” Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko ...

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā“. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm: “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu ...

Konkurss uzņēmējiem par atbalstu informācijas pasākumiem saistībā ar ES kohēzijas politiku

Eiropas Komisija informē par iespēju atbalsttiesīgajām organizācijām un institūcijām iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā atbalsta saņemšanai informācijas pasākumu īstenošanai par ES Kohēzijas politiku jeb ES fondiem: ec.europa.eu/regional_policy/lv/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/ Atbalsttiesīgie pieteikuma iesniedzēji (galvenie iesniedzēji un līdziesniedzēji, kā ...

Rēzeknes novadā tiek izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks no 2018. gada 18. maija līdz 17. jūlijam plkst.16.30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 28 000,00. ...

Aicina piedalīties informatīvajos semināros par Eiropas Savienības (ES) programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas „Radošā Eiropa” birojs Latvijā un ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā aicina interesentus piedalīties reģionālajos semināros, kuros tiks izklāstīta informācija par ES programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem” piedāvātajām finansējuma ...