Tiek uzsākta dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrāde

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas aizsardzības plāna (Plāna) izstrāde. Šī gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks Plāna uzsākšanas sabiedriskā videokonference, kurā būs iespēja uzdot ...

Balvu novada vēsturē vērienīgākā projekta – industriālās teritorijas ēkas pamatos tiek ierakta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

14.oktobrī, klātesot Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai, Balvu novada pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei, Balvu novada pašvaldības izpilddirektores vietniecei Guntai Raibekazei, Balvu novada pašvaldības projektu vadītājai ...

Līdz 12. novembrim aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim ...

Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ieteikt novadniekus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks 2020”

Līdz 23. oktobrim (ieskaitot) Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ieteikt novadniekus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks 2020”. Konkursa nolikums paredz, ka novadniekus nominācijām izvirza Krāslavas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nominēšanai, kā arī ...

Izpilddirektori tiekas sanāksmē Baltinavā

2. oktobrī Baltinavā notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme. Šādas sanāksmes notiek katru mēnesi un šoreiz dalībnieki runāja par aprites ekonomiku, zaļo kursu, bioekonomiku, tīru vidi un citiem labas dzīves priekšnosacījumiem. Sanāksmi apmeklēja gandrīz ...