Preiļu novada dome aicina izteikt viedokli par pilsētas centra pārbūvi un Kārsavas ielas labiekārtošanu

Ikviens iedzīvotājs un interesents tiek aicināts izteikt viedokli par divu sabiedriski nozīmīgu publisko teritoriju attīstību Preiļu pilsētā: Preiļu pilsētas centra pārbūvi, Kārsavas ielas labiekārtošanu. Iedzīvotājiem ik dienas arvien aktuālāks kļūst jautājums  par Preiļu pilsētas centra ...

Publiskai apspriešanai nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekts

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 7.maijam tiek nodots Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekts. Latgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības ...

Plešs: investīciju projektu pirmajā kārtā aizdevumu saņemšanai izvirzīti 60 pašvaldību projekti

Rīga, 2021. gada 18. martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) rīkojumu projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” ...