Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas ...

Konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” uzvar Ludzas novads

Decembrī konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” vērtēšanas komisija galveno titulu piešķīra Ludzas novada pašvaldībai, kas ar savu mērķtiecīgo darbu ģimeņu labklājības veicināšanā ir apliecinājusi atbilstību konkursa absolūtā uzvarētāja nosaukumam visā Latvijā. Tāpat laureātu godā cildinātas ...

Konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” izvērtētas iedzīvotāju atsauksmes un nosaukti desmit finālisti

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”, ko organizē Sabiedrības integrācijas fonds, otrajā kārtā izvērtēti 25 pašvaldību īstenotie ģimenisku vidi veicinoši pasākumi. Balsojumā iegūtās atsauksmes iezīmējušas galvenos atbalsta pasākumus, ko novērtē un sagaida ģimenes ar bērniem, kā ...