Viļakas novada pašvaldība atbalsta iedzīvotājus, kas palikuši un cīnās par novada izaugsmi

Viļakas novadā liela uzmanība tiek pievērsta izglītības, kultūras, sporta, sociālās, ceļu, ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai par to tikšanās laikā ar Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem pastāstīja Viļakas pašvaldības izpilddirektore Zigrīda Vancāne. Uz diskusiju ar Latgales plānošanas reģiona ...

Festivāla Baltica 2018 koncerti Latgalē notiks Dagdā, Viļakā un Daugavpilī

Vasaras saulgriežus sagaidot, Latvijas novados un Rīgā notiks Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA. Festivāla tēma – “Ziedēšana. Jāņi.” Iedzīvināsim un godināsim mūsu tautas daudzveidīgās un bagātīgās vasaras saulgriežu sagaidīšanas un svinēšanas tradīcijas! Festivāla sestajā dienā, 21.jūnijā, ...

Ziemeļlatgales novadi īstenos jaunu kopprojektu dabas vērtību iepazīšanai un saglabāšanai

2017.gadā veiksmīgi noslēdzies Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts „ Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”.  Projektā uzstādītie vides instalāciju objekti ir kļuvuši par papildu tūristu piesaistes objektiem visiem pieciem – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un ...

Viļakā notikusi Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas pašvaldību pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās ar Latgales DI projekta vadības grupu

2017. gada 15. decembrī Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas pašvaldību pārstāvji, kā arī sociālo dienestu vadītāji, tostarp Balvu un Viļakas novada iedzīvotāji, tikās ar Latgales plānošanas reģiona DI projekta vadības grupas pārstāvēm  Ināru Krūtkrāmeli un Sarmīti Teivāni, ...