Dagdas novadā piešķirts finansējums novada biedrībām un reliģiskajām organizācijām

2018.gada 5. februāra domes ārkārtas sēdē tika lemts par finansējuma piešķiršanu novadā reģistrētām organizācijām. Līdz 2017.gada beigām organizācijas varēja iesniegt pieteikumus finansējuma pieprasīšanai 2018.gadam. Saskaņā ar noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām ...

Festivāla Baltica 2018 koncerti Latgalē notiks Dagdā, Viļakā un Daugavpilī

Vasaras saulgriežus sagaidot, Latvijas novados un Rīgā notiks Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA. Festivāla tēma – “Ziedēšana. Jāņi.” Iedzīvināsim un godināsim mūsu tautas daudzveidīgās un bagātīgās vasaras saulgriežu sagaidīšanas un svinēšanas tradīcijas! Festivāla sestajā dienā, 21.jūnijā, ...