Dānijā veiksmīgi noritējis forums veltīts remigrācijas jautājumiem

27.aprīlī Dānijas pilsētā Vejlē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Dānijā, sadarbībā ar Latvijas Republikas Vēstniecību Dānijas Karalistē un Latviešu – dāņu biedrību, rīkoja forumu “Remigrācija – vakances un izaicinājumi”, kurā piedalījās arī Latvijas ...

Atkārtota pieteikšanās bērnu ar funkcionāliem traucējumiem deinstitucionalizācijas pakalpojumu saņemšanai Viļakas novadā

Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros Viļakas novada Sociālajā dienests piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vecākiem, neatkarīgi no to (ģimenes) statusa*, ir ...

Reģionālo remigrācijas koordinatoru sanāksmē piedalījās ĀM speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza

20.03.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reģionālo remigrācijas koordinatoru sanāksmē piedalījās Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza, LIAA pārstāve Arta Krūze un NVA pārstāve Kristīne Stašāne. Plānošanas reģionu remigrācijas koordinatoriem ...

Visi plānošanas reģioni tikās VARAM rīkotajā sanāksmē Jelgavā

08.02.2019. Jelgavā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā visu piecu Plānošanas reģionu pārstāvju sanāksme, kuras laikā tika apspriesti aktuāli reģionu un pašvaldību attīstības jautājumi, tostarp Nacionālā attīstības plāna un Reģionālās politikas pamatnostādņu ...