Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darbības rezultāti 2021. gadā

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,  par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām – 248. Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai – 10. ...

UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTU KONTAKTINFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀS

Pašvaldība Kontaktinformācija Papildus informācija Augšdaugavas novads Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vecākā komercdarbības speciāliste www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/attistiba-planosana-uznemejdarbiba/uznemejdarbiba/ Balvu novads Ziemeļlatgales tūrisma un biznesa centrs zlbc.lv/?page_id=756 Daugavpils valstspilsēta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/?cultureKey= Krāslavas novads Attīstības nodaļas Projektu ...