Krāslavā, piedaloties Labklājības ministram, svinīgi atklāts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums

Šī gada 9.novembrī Krāslavā, Grāfu Plāteru ielā 10, tika svinīgi atklāts Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (ĢVVP), kas tapa Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros. Svinīgajā atklāšanā piedalījās arī Labklājības ministrs Uldis Augulis. Pirms pasākuma Krāslavas ...

Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darbības rezultāti 2021. gadā

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,  par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām – 248. Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai – 10. ...

UZŅĒMĒJDARBĪBAS SPECIĀLISTU KONTAKTINFORMĀCIJA PAŠVALDĪBĀS

Pašvaldība Kontaktinformācija Papildus informācija Augšdaugavas novads Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vecākā komercdarbības speciāliste www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/attistiba-planosana-uznemejdarbiba/uznemejdarbiba/ Balvu novads Ziemeļlatgales tūrisma un biznesa centrs zlbc.lv/?page_id=756 Daugavpils valstspilsēta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/uznemejdarbiba-daugavpili/?cultureKey= Krāslavas novads Attīstības nodaļas Projektu ...