Eiropas cīņa pret dezinformāciju Latgalē

Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. Cīņa pret dezinformāciju ir kopīgs darbs, kurā iesaistītas visas ES iestādes, tai skaitā EUROPE DIRECT Dienvidlatgale centrs. ES cieši ...

LPR izsludina pieteikšanos programmas “Es – uzņēmējs!” aprobācijas apmācībām

Lai veicinātu nodarbinātību un palielinātu Latgales konkurētspēju, Latgales plānošanas reģions (LPR) izstrādā specifisku risinājumu – jaunas interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Kopš šī gada marta LPR īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi ...

Latgales plānošanas reģions izsludina “Sabiedrisko attiecību speciālista” vakanci

Latgales plānošanas reģions konkursa kārtībā aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu (profesijas kods 2432 08) Prasības pretendentiem: • augstākā izglītība, • vēlama darba pieredze informatīvu pasākumu, diskusiju organizēšanā un vadīšanā, • valsts valodas prasme C1 (augstākā ...

Projekta Pure Water noslēgumā tika organizēts grandiozs pasākums -Latgales Ūdens festivāls Preiļos

2022.gada 20.augustā Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību organizēja Latgales Ūdens festivālu  Pārrobežu programmas 2014-2020 projekta “Pure Water” ietvaros. Projektam šī bija noslēdzošā aktivitāte, kuras mērķis bija popularizēt ūdens resursus Latgalē un uzsvērt ...

Projekta “UAP Latgale” preses konferencē informē par paveiktajām un plānotajām aktivitātēm uzņēmējdarbības attīstības jomā

2022. gada 30. augustā notika Latgales Plānošanas reģiona (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” preses konference. Pasākums tika organizēts ...

23.augustā notika Valdības izbraukuma sēde Ludzā

Ludzā 2022.gada 23.augustā notika Ministru kabineta izbraukuma sēde, kur tika diskutēts gan par Latgales reģionam aktuālajiem jautājumiem, kā arī lemts par kārtējā sēdē izskatāmiem tiesību aktu projektiem. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kad Latvijas kaimiņvalstis Krievija ...