Uzņēmējiem pieejams līdz 90% ES līdzfinansējums sociāli atbildīgu projektu īstenošanai

Sociālās uzņēmējdarbības koncepcijai attīstoties pēdējo 30 gadu laikā, tagad tā ir sastopama gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs. Šāda veida uzņēmēji attīsta produktu ražošanu un sniedz dažādus pakalpojumus. Tradicionālā izpratnē uzņēmējdarbība nozīmē preču un pakalpojumu pārdošanu, ...

Rēzeknē noticis Latgales plānošanas reģiona seminārs pašvaldību jaunatnes speciālistiem un jaunatnes NVO pārstāvjiem

Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācija, lai uzlabotu Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam īstenošanas Latgales reģionā gaitu un šīs jomas Latgales pašvaldības darbinieku savstarpējo komunikāciju, 2016.gadā aizsāka informatīvi izglītojošu pasākumu ciklu. Izvērtējot notikušo pasākumu rezultātus un ...

Pirmā projekta uzraudzības komitejas un projekta vadības grupas tikšanās Daugavpilī

2017.gada 7.septembrī Daugavpilī norisinājās pirmā projekta uzraudzības komitejas un projekta vadības grupas tikšanās projekta Nr. LLI-59 “Open leadership” ietvaros. Tikšanās laikā tika pārrunāta pirmā projekta aktivitāte – starptautiskā praktiskā konference “Inovatīvas un efektīvas pašvaldības vadības ...

LM un VARAM pārstāvji deinstitucionalizācijas kontekstā apmeklē Latgales lielo pilsētu pašvaldības

Trešdien, 13.septembrī, Daugavpils un Rēzeknes pilsētu pašvaldības apmeklēja Labklājības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pārstāvji, lai ar Latgales plānošanas reģiona administrāciju un pilsētas domju un to sociālo dienestu vadītājiem  diskutētu par deinstitucionalizācijas (DI) ...

Izpētīti Latgales plānošanas reģiona pašvaldību esošie un plānotie sociālie pakalpojumi

Jau informējām, ka Latgales plānošanas reģions par labāko izsludinātājā iepirkumā “Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību Latgales plānošanas reģiona teritorijā izstrāde” un “Deinstituciionalizācijas procesa ietvaros ...

G.Upenieks – Latgales plānošanas reģiona vārdā sveicu visus “Uzņēmēju Dienas Latgalē 2017” dalībniekus un viesus

 Tuvojoties lielākajam Latgales uzņēmējdarbības notikumam gada ietvarā, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks sveic “Uzņēmēju Dienas Latgalē 2017” dalībniekus un viesus: “Latgali mēs – plānošanas reģions un arī valdība, ...

Notikusi Latgales DI projekta partneru tikšanās

Kārtējā partneru tikšanās reizē 5.septembrī, kas notika Rēzeknes novada domes telpās, tikās Latgales plānošanas reģiona administrācijas DI speciālisti, Latgales pašvaldību vadītāji, sociālo dienestu vadītāji un speciālisti, lai Deinstitucionalizācijas projekta kontekstā izrunātu par sociālo pakalpojumu sniegšanas ...