Fotomirkļi no Latgales amatnieku tirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

2021. gada 26. septembrī ar ekspozīciju “Latgalīši Reigā brauc” Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Latgales Tematiskie ciemi”, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros, piedalījās Miķeļdienas tirgū Latvijas Etnogrāfiskajā ...

Viļakā svinīgi atklāts Dienas aprūpes centrs un grupu dzīvokļi

12. oktobrī Viļakā, Balvu novads, projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros svinīgi tika atklāts Dienas aprūpes centrs un grupu māja (dzīvokļi) cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).  Klientiem centrā tiks nodrošināti ...

Latgalē notika kārtējās speciālistu apmācības par personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Laikā no 27. Līdz 30. septembrim notika Latgales plānošanas reģiona rīkotās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāļu “Krastiņi”, “Kalupe” un “Kalkūni” darbiniekiem, kā arī pašvaldību piesaistītajiem sociālajiem mentoriem cilvēku ar garīga ...

Aicinām amatniekus pieteikties radošajām darbnīcām Paņevežos, Lietuvā!

Latgales plānošanas reģions aicina amatniekus un citus interesentus pieteikties 3 dienas ilgām radošajām darbnīcām Paņevežos, kuras rīko projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) partneris Paņevēžas rajona pašvaldības administrācija (Lietuva). Radošās darbnīcas “Nacionālo ...