LPR reemigrācijas koordinatore Daugavpilī piedalīsies diskusijā par iedzīvotāju vienvirziena plūsmas apturēšanu

Latgales uzņēmējdarbības centra Reģionālais reemigrācijas projekta koordinatore Astrīda Leščinska 19.septembrī plkst. 18:00 Daugavpils kafejnīcā “EzītisMiglā” piedalīsies diskusijā, kuras mērķis ir noteikt, kādai ir jābūt valsts un vietējo pašvaldību politikai, lai atvērtu ES robežu un darba spēka mobilitātes laikmetā, ...

Seminārs mājražotājiem un Viļakas novada “Rekovas dzirnavu” un z/s “Alefrons”” apmeklējums

SIA LLKC Balvu nodaļa aicina gan reģistrētos, gan topošos mājražotājus un cilvēkus ar dažādiem interesentiem piedāvājumiem un nodarbēm apmeklēt mājražotāju grupu konsultāciju “Mājražotāju sadarbības un kopdarbības iespējas un labā pieredze iedvesmas veicināšanai”! Semināra mērķis: sniegt ...

Daugavpils un Utenas nodarbinātības speciālisti diskutē par remigrāciju

Šī gada 11. septembrī Lietuvas Utenu teritoriālā nodarbinātības dienesta (Lietuvos darbo birža) speciālisti ieradās pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas vizītē pie Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles darbiniekiem. Daudz tika diskutēts arī par remigrācijas procesu Latvijā ...

2018.gada pēdējais uzsaukums uzņemšanai LIAA Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatoros

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatori izsludina 2018.gada pēdējo pieteikumu pieņemšanu uzņemšanai inkubācijā, kas noslēgsies šī gada 19. septembrī. Šī gada 3. uzsaukumā Latgales jaunie un esošie uzņēmumi, kuriem ir ...

Daugavpils novada KC notika seminārs par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu reģiona attīstībā un ilgtspējīgā pārtikas nodrošinājumā

Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un Latgales uzņēmējdarbības centru š.g. 12. septembrī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” rīkoja zinātniski – praktisku semināru “MAZO SAIMNIECĪBU UN MAZO PĀRTIKAS UZŅĒMUMU LOMA LATGALES REĢIONA ...

POLARIS forums – investīciju piesaistē svarīgākais ir pārliecinošs stāsts

Katras investīciju piesaistes fokusā ir ilgtspējīga attīstība, jaunu darbavietu radīšana, produktivitātes celšana un jaunu tirgu iekarošana, taču, lai nonāktu līdz investīciju iegūšanai, nepieciešams pārliecinošs stāsts, kas ir šī gada POLARIS investīciju foruma centrālā tēma. Latvijas ...

Remigrācijas pilotprojekta ietvaros uz Daugavpili ir atgriezušās jau sešas ģimenes

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāju Jolantu Ūzuliņu, lai pārrunātu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas remigrācijas pilotprojekta gaitu Daugavpilī, kas ir pilotpašvaldība Latgalē.  Daugavpils ir ...

Izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem biznesa idejas īstenošanai Latgalē

Latgales plānošanas reģions izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē. Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk kā pirms ...