Bebrenē notiks Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšanas pasākums

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes www.enciklopedija.lv atklāšanu. Būsim kopā 18. decembrī plkst. 11.00 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas Profesionālās nodaļas aktu zālē! „Nacionālā enciklopēdija ir īpašs veltījums Latvijas simtgadei. Enciklopēdijas mērķis ...