Rēzeknē izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību ...

Latgales iedzīvotājus, īpaši jauniešus, aicina pieteikties diskusijai “ESi Nākotne”

No šī gada 21. janvāra Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) ar domubiedriem un ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu īstenos klātienes diskusijas “ESi NĀKOTNE” 20 Latvijas vietās, kurās aicinās dalībniekus dalīties ar savu redzējumu par ...

Jaunatnes politikas valsts programmai 2022. gadā piešķirts papildu finansējums 131% apmērā

2022. gada valsts budžets paredz papildu 0,75 milj. eiro atbalstu jaunatnei. Finansējums paredzēts kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas veidošanai darbam ar jaunatni, jauniešu līdzdalības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem, īpaši akcentējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. ...