Daugavpilī notiks Latgales skolēnu pašpārvalžu forums

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) un Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā finansiālā atbalsta ietvaros 2020. gada 21. februārī Daugavpilī ...

“Vārpā” notiks profesionālās pilnveides kursi mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem – iesācējiem

Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” Dobeles ielā 30, Daugavpilī 2020. gada  janvārī- aprīlī  tiks organizēti  36 stundu profesionālās pilnveides kursi mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem- iesācējiem. Kursi organizēti ar mērķi sniegt metodisko atbalstu mūsdienu deju kolektīvu ...