Motivācijas pasākumā “Īsteno savu sapni par biznesu” Špoģu vidusskolas skolēniem izglītojoši praktisku nodarbību vadīja Latgales plānošanas reģiona speciālisti un novada uzņēmējs

Šī gada 30. oktobrī Špoģu vidusskolā 11. un 12. klases skolēni piedalījās izglītojoši praktiskā nodarbībā par uzņēmējdarbību. Nodarbību vadīja Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis un komercdarbības konsultants Daugavpilī Andris Kucins. Izglītojošā nodarbībā ...

Sabiedriskajai apspriešanai izsludina jaunā mācību satura un pieejas aprakstu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”

Sabiedriskajai apspriešanai šodien nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Ar to var iepazīties vietnē www.skola2030.lv. Dokumentā vienkopus aplūkoti mērķi, galvenie sasniedzamie rezultāti skolēnam, apgūstamais mācību saturs, pieeja mācībām un mācību ...