Augšdaugavas novada pašvaldībai attīstās sadarbība ar vāciešiem

18. augustā Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā tika sagaidīti viesi no Vācijas. Delegācija ieradās no Osnabrukas apgabala, kas atrodas Vācijas Ziemeļrietumos. Ciemiņus sagaidīja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis, priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs ...

Daugavpilī notiks pasākums “Latvijas šodiena un Eiropas izaicinājumi” kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ijabu

Lai iedzīvotājiem paplašināt zināšanas par Eiropas institūciju darbību, apspriestu Latvijas un Eiropas izaicinājumus u.c. aktuālus tematus, “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi aicina interesentus uz sarunu “Latvijas šodiena un Eiropas izaicinājumi” kopā ...

Krāslavā notiks pasākums “Demokrātijas laboratorija kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ijabu”

Lai iedzīvotājiem paplašināt zināšanas par Eiropas Parlamenta darbību, apspriestu Latvijas un Eiropas šodienas izaicinājumus u.c. aktuālos tematus, “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku un Dienvidlatgales vietējo rīcības grupu apvienību aicina interesentus ...

Mācīties demokrātiju – pasākums Augšdaugavas novada jauniešiem

Lai jauniešus mudinātu izprast un stiprināt demokrātiju, “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Augšdaugavas novada Jaunatnes daļu 2022. gada 24. augustā Slutišķos ar interaktīvās spēles “DemokrātiJĀ!” palīdzību jauniešiem palīdzēs izprast demokrātijas pamatelementu nozīmību, apzināties demokrātiskas ...

“Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sniegs informāciju Augšdaugavas novada uzņēmējiem

24. augustā plkst. 10.00 Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija organizē informatīvu semināru novada uzņēmējiem, kurā būs iespējams saņemt aktuālo informāciju par aktualitātēm un atbalsta pasākumiem uzņēmējiem un konsultēties ar Latgales ...

Organizācijas varēs turpināt piesaistīt līdzfinansējumu projektiem ES programmā „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”

Lai veicinātu Latvijas organizāciju iesaisti ārvalstu finansējuma apgūšanā, valdība pēc iepazīšanās ar Kultūras ministrijas (KM) iesniegto informatīvo ziņojumu lēma par Eiropas Savienības (ES) programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021-2027) kontaktpunkta darbības turpināšanu laika periodā ...