Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir nozīmīgs Eiropas zaļā kursa katalizators, un finansējuma mērogs jāizvērš vēl vairāk

Komisija nāk klajā ar pirmo Jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) progresa ziņojumuMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••, kurā izvērtēti iniciatīvas pirmajos divos gados gūtie panākumi, kā arī pirmo JEB projekta novērtēšanas rīku: JEB kompasuMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••. Jaunais Eiropas ...

ED Dienvidlatgale centrā kopā pulcējās Austrumlatvijas Eiropas Savienības informācijas sniedzēji

Pirmdien, 05.janvārī Europe Direct Dienvidlatgale (EDD) centra telpās un zoom vidē kopā pulcējās Austrumlatvijas Eiropas Savienības informācijas sniedzēji: Eiropas Parlaments Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Pārrobežu programmas Tehniskā sekretariāta Latvijā, Europe Direct Gulbenē, Europe Direct ...